Författararkiv: Astra

Astra 2/2017 – läs digitalt

Det nyaste numret av Astra har temat populism. I numret tar vi oss an feministiska frågor kring bland annat Brexit, europeisk anti-feminism, vad populism egentligen är och hur feministisk populism kan se ut. I nummer 2/17 av Astra hittar ni texter om mexikansk transaktivism, om vänsterns oförmåga att tala om vissa specifika trakasserier, om hur kapitalismen använder feminismen och om vad populismen gör med kulturen. Ni hittar också dikter, recensioner och mycket mycket mer. Astra valdes 2016 till årets kvalitetstidskrift av Finlands utbildningsministerium och nominerades till årets nordiska tidskrift. År 2015

Vill du delta i Astra?

Astras höstnummer 2017 kommer att ha temat utbildning.

Har du en idé för en artikel, kolumn, konstverk eller annat som berör eller utmanar temat? Skicka i så fall en kort beskrivning (ca 150 ord) till astra(at)astra.fi senast den 30 april.

Vi besvarar förslagen efter den trettionde och deadline för färdiga texter kommer vara den 1 juni.

Astra söker ny ekonomi- och administrationsansvarig!

Hej du som är organiserad, intresserad av ekonomi, bra på att arbeta självständigt och i grupp, och vill jobba med kulturtidskrifter! Sök jobbet som ekonomi- och administrationsansvarig för tidskriften Astra!

Astra är en finlandssvensk tidskrift om feminism, kultur och samhälle som utkommer fyra gånger per år. Du har hand om tidskriftens löpande ärenden och håller koll på pengarna samt sköter kontakten med prenumeranterna. Eftersom tidskriften är på svenska önskar vi att den sökande har goda kunskaper i det svenska språket. Framför allt måste du vara flexibel, ansvarsfull, samarbetsinriktad och kunna jobba självständigt.

Arbetet tar några timmar per vecka i anspråk, men lite mera när tidskriften åker till tryck, inför mässor och när bokslutet ska förberedas. Jobbet passar den som studerar ekonomi eller kulturproduktion och den som har erfarenhet av föreningsekonomi. Som ekonomi- och administrationsansvarig för Astra får du en intressant insikt i att arbeta med tidskrifter.
Lönen är 887,50€ per kvartal. Ett utmärkt jobb till exempel vid sidan av studier!

Astra söker dig som:

  • vill jobba med feminism, jämställdhet och antirasism i Finland och komma i kontakt med andra likasinnade
  • är pålitlig och månar om en bra kundkontakt; främst till prenumeranterna
    kan sköta ekonomi och sekreteraruppgifter (här ingår utbetalning av löner, fakturor, medlemsregister, prenumerationer, kontakt med tryckeriet, och liknande)
  • är mycket välorganiserad, noggrann och kan vara flexibel när det behövs – kan jobba ihop både med Astras redaktion och styrelse
  • klarar tidspress och kan hålla deadlines
  • vill ha relevant arbetserfarenhet av att jobba tillsammans med bokförare och förbereda bokslut, årsberättelser etc. inom kulturbranschen
  • vill lära dig hur en tidskrift fungerar ur ekonomisk synvinkel och är intresserad av kultur, samhälle och journalistik
  • vill jobba med en fantastisk feministisk tidskrift!

Anställningsperioden är två år och inleds snarast möjligt. Astras ekonomi och administration sköts från tidskriftens kansli i Kabelfabriken i Helsingfors.

Skicka din fritt formulerade ansökan + CV till astra.styrelse@gmail.com senast fredag 14.4. Intervjuer hålls löpande och tjänsten tillsätts så fort som möjligt efter ansökningstidens slut.

Ytterligare information om jobbet ger styrelseordförande för Astras utgivarförening, Vilhelmina Öhman på astra.styrelse@gmail.com eller per telefon 040 565 6884.

Systerskapet – en feministisk comeback

Efter att under den tredje vågens feminism ha varit ett otrendigt ord har systerskapet gjort en stark comeback. Ett av de argument som använts mot termen systerskap (speciellt under 90-talet) är att det fokuserar på kön och riskerar låsa fast vad det kan betyda att vara kvinna eller vad kvinnlig vänskap kan vara. Eller att systerskap förutsätter en essentiell bild av systrar.
Under den fjärde vågens feminism, den vi lever nu, har begreppet ändå fått en renässans. Det kan vid första anblick verka lite märkligt eftersom feminismen aldrig varit så splittrad som den är nu. Eller nej, jag tycker inte att splittrad är rätt term för vad feminismen är, även om det är den term som används mest. Jag skulle kanske snarare säga att feminismerna aldrig varit så många som de är nu. Olikhet och intern kritik betyder inte nödvändigtvis splittring. Men nu gör alltså systerskapet en comeback och jag kan se tre orsaker till det.

 

1. Svart feminism som trendsättare. Här har systerskapsbegreppet aldrig helt fallit ur modet och när det igen började användas aktivt bland vita feminister för ungefär fem år sedan tycker jag att det fanns det en liten approprieringsvibb, men den var övergående.

 

2. Alliansers betydelse då olikhet får ta plats som utgångspunkt för kamp. Här kan systerskapet fungera både som en kontraproduktiv dröm om enhet och en mera realistisk insikt om att solidaritet handlar om ömsesidig erkännande. Att systerskapet skapas genom olikheter och inte trots dem.

 

3. Den (kvinnliga) erfarenheten av vänskap som bas för motstånd, där en kan hitta genklang och förståelse för sina upplevelser. Vi är många som har lyxen att hitta andningshål i en patriarkal värld i just våra vänskaper och att där tillsammans skapa strategier för en mer fungerande vardag.

 

Systerskap beskriver en typ av respekt många av oss inte hittar i termen broderskap. I det här numret av Astra öppnar vi upp både bra och dåliga erfarenheter av systerskap och analyserar vad det betyder att vara någons syster.

 

 

Text: Nina Nyman, Astras chefredaktör

Astra 1/2017 – läs digitalt

Det nyaste numret av Astra har temat SYSTERSKAP. I numret tar vi oss an feministiska frågor om bland annat vänskap, solidaritet, abort. I nummer 1/17 av Astra hittar ni artiklar om Beyoncé, om globalt systerskap, om litterärt systerskap, om vardag och om systerskapets begränsningar. Ni hittar också dikter, recensioner och mycket mycket mer. Läs mer