Välkommen på Astras årsmöte

Astras årsmöte 2020 – Välkommen att gå med i Astras styrelse!

 

OBS! Vi har beslutat att senarelägga föreningens årsmöte för att sakta ner coronaepidemin. Vi följer regeringens bestämmelse att begränsa offentliga sammankomster med fler än tio personer. Årsmötet kommer att hållas då det kan ordnas på ett tryggt sätt. Vi informerar om den nya tidpunkten så fort det är möjligt. Ta hand om er själva och varandra! (Uppdaterat: 16.3.2020)

Vill du vara med och göra feminism? Kom då med i Astras styrelse!

Det är både roligt och utmanande att påverka feministiskt genom Astras gemenskap. Utgivarföreningens största och viktigaste uppgift är att ge ut tidskriften Astra, men vi ordnar också workshops, fester och deltar i mässor. Astras styrelse fungerar som arbetsgivare åt tidskriftens redaktionella personal, så styrelsearbetet innefattar också att arbeta med rekrytering, arbetsgivarfrågor och handledning. För att förverkliga det här behövs folk som är kunniga på siffror, samtal, formuleringar, ansökningar, marknadsföring, evenemang och/eller allmän kampanda.

Kom med på årsmötet och hör mer – och ställ upp i styrelsen! Ifall du vill gå med i styrelsen men inte kan komma på årsmötet kan du skicka en kort ansökan till astra.styrelse@gmail.com.

Facebook-eventet (https://www.facebook.com/events/547114905901998/) kommer att uppdateras med alla mötesdokument före årsmötet.

Årsmötet hålls i Ny Tids utrymmen i Kabelfabriken, B-trappan, femte våningen. Utrymmet är tillgängligt.

Astra bjuder på en lättare brunch! Därför ber vi alla intresserade att anmäla sig till mötet på astra.styrelse@gmail.com senast 22.3. Anmälan är inte bindande men hjälper oss uppskatta hur många vi blir.

Välkommen! Ta med en vän!

~~~

Astra’s annual meeting is coming up and you’re invited! During the meeting, Astra’s next board will be formed.

Being a member of Astra's board is both fun and challenging. The association's most important task is to publish the magazine Astra, but we also organise and take part in workshops, parties and events, among other things. Astra's board also functions as an employer to the editorial staff, so the work also includes recruitment and personnel-related tasks. To make this happen, we need people who are good at numbers, discussions, expressions, applications, marketing, events and/or summoning a general fighting spirit.

If you want to be a part of this, join us at the annual meeting! If you’re interested in joining the board but unable to attend the event, you can send a short application to astra.styrelse@gmail.com.

Astra is an association and a quarterly magazine published majorly in Swedish. This means that the meeting and all documents will be in Swedish, as will most of the board work.

All meeting documents will be published in this Facebook event https://www.facebook.com/events/547114905901998/ beforehand.

The annual meeting is held in Kaapelitehdas, staircase B, 5th floor, in the office of Ny Tid. The space is accessible.

Astra will serve a light brunch! If you are planning to attend the meeting, please register at astra.styrelse@gmail.com before 22.3.2020. The registration isn’t binding, but helps us estimate food amounts.

Welcome! Bring a friend!

 


Delta i nästa nummer av Astra – Tema: "DJUR"

Det är dags för djuren att ta plats i de feministiska rummen! Astra efterlyser texter (i alla dess former – essä, kritik, poesi, artikel…) som berör (till exempel) gränsdragningen mellan djur och människa och vem som får räknas som vad, mellanartsliga relationer, djur som mat och villebråd, djur som vänner och följeslagare.

Hur ser makt(o)balansen mellan djur och människor ut? Är människan ett djur? Vad händer när vissa människor behandlas som djur, och vad betyder det egentligen att behandla någon som ett djur? Hur är det i sin tur kopplat till feminism, antirasism, kolonialism? Vad är djurens roll inom feminismen? Varför har bara människor mänskliga rättigheter, och vilka rättigheter har ett djur? Varför är det lagligt att döda ett djur men inte en människa?

Skriv till Astra och berätta om det här! Eller om något annat du tänkt på när du tänkt på ”djur”. Förra året hade tidskriften Kontur ett djurnummer, i år kommer såväl Astra som Ikaros och Budkavlen undersöka temat. Nu är det dags, för nosar och tassar och fenor och vassa tänder att gnaga sig in i tidningen. Vi tar emot textidéer till mejladressen tidskriften.astra@gmail.com och serie- samt bildidéer till astra.artdirector@gmail.com. Deadline för idéer (ett mejl där du presenterar vad du vill medverka med) är 26.2!


Astra söker ny ekonomi- och administrationsansvarig!

Ljuslila text på mörkgrönt botten: Astra söker ny ekonomi- och administrationsansvarig

Är du organiserad? Är du intresserad av ekonomi? Kan du arbeta självständigt? Är du intresserad av att arbeta med kulturtidskrifter? Behöver du ett deltidsjobb vid sidan av frilansande/studier/annat? Vill du vara med och göra feminism?

DÅ ska du söka jobbet som ekonomi- och administrationsansvarig för tidskriften Astra!

Astra är en feministisk tidskrift, baserad i Helsingfors, som utkommer fyra gånger per år. Jobbet som ekonomi- och administrationsansvarig innefattar att hålla kontakt med prenumeranter, betala räkningar och löner, rapportera till tidskriftens bokförare, ansvara för redaktionens post (kontoret finns i Kabelfabriken i Helsingfors) och ta emot tidningar när de kommer från tryckeriet. Bland arbetsredskapen finns prenumerationssystemet Membra och lönebetalningstjänsten palkka.fi – men förkunskap om dessa är inte en förutsättning.

Dina arbetskamrater är tidskriftens chefredaktör samt AD. Astras styrelse fungerar som arbetsgivare.

Jobbet passar den som studerar ekonomi eller kulturproduktion och den som har erfarenhet av föreningsekonomi – eller är intresserad av att lära sig om detta. Vi önskar att den sökande har goda kunskaper i det svenska språket samt bor på pendlingsavstånd från Helsingfors.

Arbetstiden är 8 timmar per vecka, men fördelas lite ojämnt över året eftersom det är mer hektiskt när ett nytt nummer ska i tryck och när bokslutet ska förberedas. Lönen är 1248€ per kvartal och anställningsperioden är två år.

Skicka din fritt formulerade ansökan + CV till astra.styrelse@gmail.com senast fredag 31.1. Vi strävar efter att hålla intervjuer följande vecka, och tjänsten tillsätts så fort som möjligt.

Frågor som rör anställningen riktas till astra.styrelse@gmail.com eller till ordförande Ina Biström på telefonnummer 0443191188.

Välkommen in med din ansökan!


Julklappstips

Ge bort en bok (eller två) som för den feministiska kampen framåt!
Med koden ASTRAJUL får du nu boken Dammen brister och antologin Denna framtid är vår till rabattpriset 10€ styck i Förlagets nätbutik.

 


Elliot Lundegård är Astras nya chefredaktör

Elliot Lundegård tar över som chefredaktör för Astra från och med januari 2020. Hen efterträder den tidigare chefredaktören Vilhelmina Öhman. Lundegård är filosofie kandidat och har en bakgrund som fristående skribent samt inom förlaget Dockhaveri. Under rekryteringen imponerade Lundegård med sin inklusiva vision om feminism.

– Vi blev mycket imponerade av Elliots genomtänkta vision för tidskriften samt dialogbetonade arbetssätt. Dessutom ser vi fram emot hur Elliot tar med erfarenheter ur sin mångsidiga feministiska bakgrund och inkluderar dem i chefredaktörskapet, säger ordförande Ina Biström från utgivarföreningen för tidskriften Astra.

Som chefredaktör kommer Lundegård arbeta för att Astra ska vara en intersektionell tidskrift, som ger plats för många olika feministiska röster och teman. För att tillgängliggöra Astra ännu mer och skapa interaktion med läsarna har Elliot planer på att blanda längre texter med kortare insändare, serier och fristående bilder.

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad över att ha fått jobbet som chefredaktör för tidskriften Astra, med sin över hundra år långa historia som feministisk plattform, säger Elliot Lundegård, och fortsätter: Det ska bli en rolig utmaning att balansera redaktörsansvaret med den viktiga feministiska egenskapen att lyssna och ta in olika feministiska röster och erfarenheter än dem jag själv bär på. Jag vill att Astra ska vara en modig, aktuell och tillgänglig tidskrift som inte ryggar inför stora frågor eller olikheter också inom feminismen. Våra skillnader och vår bredd är ju vår rörelses styrka!

Fotograf Helen Korpak.