Vittnesmål nummer 18

Jag sommarjobbade på ett hotell i skärgården. En manlig anställd var känd för att ”tycka om kvinnor” som vår chef uttryckte det. Dagligen kom han med sexuella anspelningar, kommenterade min kropp och tog på mig genom att hålla om mig eller kittlas. Sa jag ifrån tog han illa vid sig eller skämtade bort händelsen. Chefen ansåg att det var upp till mig själv att säga till honom att sluta.