Bli medlem – helt gratis!

    Astra ges ut av Utgivarföreningen för tidskriften Astra rf. Föreningens ändamål är att verka för att sprida information och främja debatt om feminism, samhälle och kultur. Föreningen arbetar för sitt syfte genom att utge en svenskspråkig tidskrift samt genom att arrangera evenemang om feminism. Som medlem får du information om och möjlighet att påverka vår verksamhet.

    Personuppgifterna används för att sköta medlemsärenden.

    Ja, jag vill bli medlem.

    Jag intygar att följande uppgifter stämmer och meddelar föreningen vid eventuella förändringar.