In English / Suomeksi

 

 

 

(English)

Astra Magazine

Society, culture, feminism since 1919.

 

Astra is a publication, both printed and online, which challenges, rebels, encourages and invites change.

The magazine is published four times a year, each issue with a current theme. Predominant for each issue of Astra is the feminist outlook and understanding of the world.

Astra is queer, anti-racist, decolonial and environmentally activist/ecofeminist in all its forms such as the magazine, release parties, podcasts, and panel discussions.

Welcome to a societal review full of love, hope and the struggle.

 

 

Do you want to contribute?

We are always looking for new writers, visual artists, illustrators, and photographers. Send us an email to [email protected] and share your ideas and what you want to do. Please add a link or pdf of any work examples, your website or portfolio!

 

Publisher of Astra rf

Astra is distributed by the Publishers Association of Astra rf. In 2022 the board consists of Tom Kettunen (chair), Fanny Bruun (vice chair), Mathilda Åman (secretary), Arseniy Lobanovskiy (cashier), Kira Björklund, Sara Nyman, Nora Möller and Isabella Chydenius.

Please contact the board members by emailing [email protected].

 

How we work

Astra is run with small resources and a lot of volunteer work. We have three employees in the editorial office: editor in chief, art director and an administrative secretary, and we work (according to our contracts) a few hours a week. It may therefore take a few days, or even weeks before we respond to emails. However, we strive to respond as swiftly as possible.

The Publishers’ association’s board supports and helps mainly with the events we arrange and participate in. In addition, the board is responsible for applying for the grants that guarantees that the magazine can be published. The board is usually elected within the month of March, but if you are interested in becoming a board member, you are welcome to contact us at any time of the year. Everyone who contributes to the magazine does so on a freelance basis, and we are happy that we can offer each contributor a fee, albeit a small one. To find contributors to the magazine, we post an Open Call four times a year on our website, on our Facebook page and on Instagram, where the theme of the next issue is announced and we welcome everyone who is interested to get in touch.

 

Support from

Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Centret för konstfrämjande, Svenska kulturfonden, William Thurings stiftelse och Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål.

 

 

 

 

(Suomeksi)

Astra-lehti

Yhteiskunta, kulttuuri, feminismi vuodesta 1919.

Astra on sekä paperinen että sähköinen aikakauslehti, joka haastaa, hermostuttaa, kannustaa ja kehittää muutokseen.

Lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja jokaisella numerolla on ajankohtainen teema. Yhteistä jokaisella Astran numerolla on feministinen maailmankatsomus.

Astra on queer, antirasistinen, dekolonialistinen ja ympäristöaktivistista ekofeminismiä, kaikissa muodoissa, joita vaan yhdelle julkaisun sivulle mahtuu – joka toisinaan vuotaa yli erilaisiin julkaisutapahtumiin, podcasteihin ja paneelikeskusteluihin. Tervetuloa yhteiskuntaa tarkastelevaan aikakauslehteen, joka on täynnä rakkautta, toivoa ja taisteluhenkeä.

 

Haluatko olla mukana Astrassa?

Etsimme jatkuvasti uusia kirjoittajia, taiteilijoita, kuvittajia ja valokuvaajia. Lähetä sähköposti osoitteeseen [email protected] ja kerro, mitä haluat tehdä. Jos sinulla on työnäytteitä, kotisivut tai portfolio saat mielellään liittää tai linkittää sen viestiin!

Utgivarföreningen för tidskriften Astra rf – Kustannusyhdistys aikakauslehti Astralle ry

Astraa julkaisee Utgivarföreningen för tidskriften Astra rf. Vuonna 2022 hallitus koostuu seuraavista jäsenistä: Tom Kettunen (puheenjohtaja), Fanny Bruun (varapuheenjohtaja), Mathilda Åman (sihteeri), Arseniy Lobanovskiy (rahastonhoitaja), Kira Björklund, Sara Nyman, Nora Möller ja Isabella Chydenius.

Voit olla yhteydessä hallitukseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

 

Näin Astra toimii

Astra pyörii pienillä resursseilla ja suurella määrällä vapaaehtoistyötä. Toimituksessa on kolme palkattua työntekijää: päätoimittaja, Art Director ja hallinnollinen rahastonhoitaja ja me työskentelemme (sopimuksen mukaan) muutaman tunnin viikossa. Siksi voi kestää päiviä, tai jopa viikkoja, ennen kuin vastaamme sähköpostiin. Pyrimme aina vastaamaan niin pian kuin mahdollista.

Meidän tukenamme meillä on utgivarföreningen hallitus, joka lähtökohtaisesti auttaa meitä järjestämään tapahtumia sekä Astran osallistumaan niihin. Sen lisäksi hallitus on vastuussa hankkimaan rahoitusta, jotka mahdollistavat lehden julkaisemisen. Hallitus valitaan pääsääntöisesti joka vuoden maaliskuussa,mutta jos olet kiinnostunut liittymään hallitukseen voit olla meihin yhteydessä mihin aikaan vuodesta tahansa.

Kaikki jotka osallistuvat lehden tekemiseen tekevät sen freelance pohjalta ja olemme onnellisia voidessamme tarjota työstä palkkion, joskin pienen sellaisen. Löytääksemme tekijöitä lehteen julkaisemme open call:in neljä kertaa vuodessa kotisivuillamme, facebook -sivuillamme ja instagramissa, jossa kerromme ensi numeron teeman ja pyydämme kaikkia kiinnostuneita olemaan yhteydessä meihin.