Kontaktuppgifter

Postadress:
Astra
Tallbergsgatan 1 / 175
00180 Helsingfors
Finland

E-post till redaktionen:
astra@astra.fi

E-post för administrativa ärenden och frågor rörande prenumerationer:
pren@astra.fi

E-post rörande bild och layout:
ad@astra.fi

E-post rörande utgivarföreningen Astra:
styrelse@astra.fi