Kontaktuppgifter

Postadress:
Astra
Tallbergsgatan 1 / 175
00180 Helsingfors
Finland

E-post till redaktionen:
astra@astra.fi

E-post för administrativa ärenden och frågor rörande prenumerationer:
prenumeration.astra@gmail.com

E-post rörande bild och layout:
astra.artdirector@gmail.com

E-post rörande utgivarföreningen Astra:
astra.styrelse@gmail.com