Astras tacktal för Fredrika Runeberg-stipendiet

Den 2 september 2018 mottog Astra Fredrika Runeberg-stipendiet för sitt arbete med #dammenbrister, här kan du läsa vårt tacktal.

 

Det är hösten 2017 och #metoo är på allas läppar. Efter New York Times och The New Yorkers avslöjande om Hollywoodprofilen Harvey Weinstiens systematiska övergrepp på kvinnor i filmbranschen börjar kvinnor använda hashtaggen i sociala medier för att visa att även de har utsatts för sexuella trakasserier och/eller övergrepp. Den 8 november 2017 publicerar 703 skådespelare i Sverige uppropet #tystnadtagning, där de berättar om sexuella övergrepp och trakasserier de utsatts för eller bevittnat i branschen. Skådespelarna följs sedan av över 60 andra branschspecifika upprop i Sverige.

 

I Finland är det däremot tyst. Men på sociala medier hörs röster som efterlyser möjligheten att gå samman och säga i från. Tidskriften Astra omnämns som en möjlig kanal, och vi beslutar oss för att försöka göra ett finlandssvenskt upprop, eftersom branschspecifikt känns för smalt.

 

Vi vet inte om kvinnor och icke-binära i Svenskfinland kommer vilja vara med. Vi vet att folk har utsatts, men vi vet inte i vilken omfattning det finns mod att tala om det.
Men det visar sig att mod finns. Och det är alldeles överväldigande.

Läs mer

Vill du delta i Astra?

Astras sista nummer under jubileumsåret 2018 kommer att ha temat Ansvar.

 

Har du en idé för en artikel, kolumn, konstverk eller annat som berör eller utmanar temat? Skicka i så fall en kort beskrivning (ca 150 ord) till astra(at)astra.fi senast den 15 augusti.

 

Vi besvarar förslagen efter den femtonde och deadline för färdiga texter kommer vara den 15 september.

Astra 1/2018 – läs digitalt

Det nyaste numret av Astra har temat Åldrande. I numret tar vi oss an feministiska frågor kring bland annat HIV-aktivism, arbetskritik, mor- och farföräldrar, kollektiv, queert åldrande, hår, tonår, träd och rosor. I nummer 1/18 av Astra hittar ni också prosa, recensioner och mycket mycket mer. Läs mer

ASTRA SÖKER NY CHEFREDAKTÖR

Är du intresserad av ett kreativt arbete där du får förverkliga dina ambitioner och visioner samtidigt som du gör Svenskfinland mer feministiskt? Sök jobbet som Astras chefredaktör!

 

Som chefredaktör arbetar du tillsammans med en redaktion som utgörs av Art Director och administrativt ansvariga. Astras styrelse fungerar som arbetsgivare och ansvarar för ekonomin. Till arbetsbilden hör att:

 

· Planera och koordinera arbetet med tidskriften. Spåna fram innehåll, kontakta skribenter och hålla kontakt med medarbetare.

· Redigera innehåll och korrekturläsa texter.

· Själv producera innehåll, i mån av vilja och tid.

· Tillsammans med styrelsen delta i planerandet och genomförandet av evenemang, som t.ex. bokmässor och releasefester.

· Upprätthålla och utveckla Astras kontaktnät och olika samarbeten i Finland och Norden.

· Upprätthålla och utveckla Astras närvaro i sociala medier. Uppdatera WordPress-sidan astra.fi.

· Vara medveten om tidskriftens ekonomiska sida, även om styrelsen och administrativt ansvariga sköter det praktiska arbetet med att söka understöd och betala ut arvoden.

· Kunna arbeta självständigt och sätta gränser, men också vara medveten om att det här är ett arbete som förutsätter flexibilitet gällande t.ex. arbetstider.

 

Dessutom ska du:

 

· Ha god svenska.

· Vara feminist och vilja göra feminism tillsammans med andra.

 

Chefredaktörstjänsten är på deltid och innefattar i nuläget 10 timmar/vecka. Lönen (1275 euro/kvartal) betalas som arvode i samband med varje nummer (4 nr/år).

 

Anställningen är två-årig och pågår officiellt från 1.1.2019–31.12.2020. Dock ser vi gärna att den som tillträder tjänsten inleder arbetet redan från och med 1.9.2018, för att på ett lägre timantal under hösten arbeta med nummer 4/2018 tillsammans med nuvarande chefredaktör och inleda planeringen för 2019. På så vis hoppas vi göra övergången så smidig som möjligt. Höstens arbete är givetvis också arvoderat.

 

Ansökan ska lämnas in senast den 3.6 (kl. 23.59) och ska innefatta cv, en fritt formulerad ansökan, samt en A4 där du kort skissar upp idéer och planer för hur Astra skulle se ut och utvecklas med dig vid rodret. Det är också möjligt att söka jobbet tillsammans med en eller flera personer och dela upp arbetstiden sinsemellan.

 

Ansökan skickas per mejl till astra.styrelse@gmail.com.

 

Frågor som rör anställningen riktas till astra.styrelse@gmail.com eller 0405550517 (ordf. Ylva Perera)

 

Frågor som rör arbetets natur riktas till astra@astra.fi (nuvarande chefredaktör Nina Nyman)

HUR ÅLDRAS FEMINISTISKA STRATEGIER?

Det här är det första numret av Astras hundrade årgång och vi har valt att ge det temat Åldrande. I det här numret kommer vi ändå inte att behandla just Astras åldrande, det får vänta till höstens jubileumsnummer, utan i det här numret tar vi oss an bredare feministiska frågor kring åldrande. Vad som skrämmer oss, vad som ger oss hopp och framförallt hur vi kan dela våra erfarenheter och åldras tillsammans.

 

Under hösten samlades en stor del av världens kvinnor runt metoo-kampanjen och i Svenskfinland hade vi vår egen version i form av #dammenbrister som Astra fungerade som värd för.

 

Rörelsen har haft en otrolig genomslagskraft. Främst har genomslaget handlat om att problemet med sexuella trakasserier och sexuellt våld verkligen diskuteras. Det diskuteras även av personer som sitter på makt att göra förändringar, och vi börjar också se tecken på att en del riktiga strukturförändringar är på gång för att minska problemen.

 

Nästan ett halvt år senare är det dags att fråga hur kampanjen kunde slå igenom så stort. Jag kan helt ärligt säga att jag inte kunde föreställa mig något ens i närheten av det här den där dagen då den första metoo-hashtaggen dök upp i mitt flöde. Kanske berodde mitt tvivel på att jag sett för många bra feministiska kampanjer få allt för lite synlighet, kanske berodde tvivlet på min misstänksamhet mot sociala medier som politiskt verktyg. Men feministisk kamp har allt som oftast förmågan att omvandla cynism till inspiration, och så även denna gång. När jag, tillsammans med väldigt många av er, var med om att skapa dammenbrister blev metoo-rörelsens strukturer tydligare för mig och det var lättare att förstå vad det är som gör att vi är så många som kan samlas kring de här frågorna i den här rörelsen just nu.

 

#dammenbrister och #metoo återanvänder helt enkelt sjuttiotalets metod om medvetandehöjning och berättandet som strategi, men i en ny digital kontext. Vidare visar den på vikten av en global rörelse som är lokalt förankrad och vikten av att ha en egen röst och makten över sin egen berättelse. Det är strategier feministiska grupper jobbat med länge och som nu kunde koordineras i en fråga där det råder relativt stort konsensus, nämligen att trakasserier är strukturella, att de är kopplade till kön och att de måste stoppas. Metoo visar vikten av att återanvända strategier vi kan och att inte ge upp frågor som vi arbetat länge med, men också hur viktigt det är att anpassa kampen till de nya möjligheter som dyker upp. I det här fallet sociala medier. Men framförallt visar rörelsen hur otroligt starka vi är när vi organiserar oss tillsammans.

 

Nina Nyman, Astras chefredaktör