Astra Podd #2 RESA

Astra
Astra
Astra Podd #2 RESA
/

Astras andra poddavsnitt har temat RESA. Sociologerna Ylva Rancken-Lutz och Mia Haglund och journalisten Catariina Salo pratar om resande ur feminist- och klassperspektiv.

Musik: Ina Kauranen
Klipp: Ina Kauranen

Catariina Salo, Mia Haglund och Ylva Rancken-Lutz