Live 13.4: Svart feminism och kultur i Norden – Vem får synas och höras och på vilka villkor?

[English below]

Livestreamat samtal över Facebook kl. 18.00, tisdag 13.4.2021.

Språk: Engelska

Under sommaren 2020 mobiliserade sig svarta aktivister i Norden och anordnade Black Lives Matter-demonstrationer för att visa solidaritet med svarta amerikaner samt markera att statligt våld och strukturell rasism även drabbar svarta människor i Norden. Sedan dess har anti-svart rasism än en gång lyfts fram i både kultur- och samhällsdebatten.

Mycket av detta arbete och engagemang har utförts av svarta kvinnor, en grupp som länge har organiserat sig kring rasism, sexism, och andra former av förtryck i Norden. Samtidigt osynliggörs och marginaliseras ofta svarta kvinnors historier, upplevelser och perspektiv, även inom antirasistiska, icke-vita och feministiska rum.

Denna paneldiskussion kommer därför att centrera fyra svarta kvinnor från olika nordiska länder som genom sitt kulturella, intellektuella och politiska engagemang har bidragit till att lyfta fram representationer av svarta kvinnor och deras upplevelser och perspektiv. Samtalet modereras av Jasmine Kelekay.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Nordisk kulturkontakt.

Portrait of Jasmine Kelekay

Jasmine Kelekay är en afrofinlandssvensk forskare och aktivist med fokus på anti-svart rasism och svart aktivism i Norden. Hon doktorerar i sociologi vid University of California, Santa Barbara och är gästdoktorand vid Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR) vid Uppsala Universitet. Kelekay är gästredaktör för tidskriften Astras nyutkomna temanummer om svart feminism i Norden.

Deltagare i paneldiskussionen:

Judith Kiros är en svensk poet, litteraturvetare, kritiker och journalist.

Kiros är en av grundarna till den antirasistiska och feministiska plattformen Rummet, som grundades 2013. År 2019 var hon delaktig i att skapa Kontext Press, en tvärmedial plattform för eftertänksam journalistik och kritisk underhållning. Kiros debuterade 2019 med den kritikerhyllade diktboken, O, som behandlar bl.a. svarthet och kön.

 

Monica Gathuo är en finländsk mediaproducent och aktivist baserad i Helsingfors, Finland. Gathuo är samordnare för ARMA Alliance (Anti-Racism Mediam Activist Alliance) och hon forskar kring hur rasifierade kvinnor i Finland använder sig av digitala medier. Hon samarbetar med POC-ledda organisationer och initiativ ledda av rasifierade ungdomar.

 

Phyllis Akinyi är en dansk-kenyansk dansare, koreograf, performancekonstnär och dansforskare. Akinyi arbetar med samtida folklore, det som är ‘varken det ena eller det andra’, och spirituella riter i diasporan. För tillfället är hon i NYC för att utveckla hennes senaste uppsättning kring temat sorg som får premiär i maj 2021. Hon är ordförande för De Frie Koreografer och arbetar passionerat för att det skandinaviska konstfältet ska utvecklas, expanderas och bli mera inkluderande av BIPoC konstnärer och icke-västerländska kulturer.

Deise Faria Nunes är en brasiliansk performancekonstnär och konstforskare baserad i Norge. Nunes är doktorand vid universitetet i Agder och forskar inom programmet Theater in Context. Hon är grundare för bolaget Golden Mirror Arts Norway som fokuserar på konstnärliga produktioner av svarta kvinnors och dess distribution. Nunes är även verksam som frilansskribent.

***

Black Feminism and Culture in the Nordics: Who gets to be heard

Live stream discussion on Facebook 6pm Finnish time, Tuesday 13th of April 2021

 

During the summer of 2020 Black activists mobilized throughout the Nordics to organize Black Lives Matter demonstrations to not only show solidarity with Black Americans, but also to call attention to the state-sanctioned violence and structural racism that Black/Afro-diasporic communities face here in the Nordics. Since then, anti-Black racism has once again become a topic for both cultural and political debates, raising questions about who gets to be seen and heard, and on whose terms.
Much of this work has been taken up by Black women who have long organized against racism, sexism, and other intersecting forms of oppression in the Nordics. Yet at the same time, Black women’s histories, experiences, and perspectives are often overlooked and marginalized – including within anti-racist, non-white, and feminist spaces.
This panel discussion centers four Black women from different Nordic countries who through their cultural, intellectual, and political engagement have contributed to the highlighting of representations, experiences, and perspectives of Black women. The discussion will be moderated by Jasmine Kelekay.
The event is organized in collaboration with Nordic Culture Point. The discussion will be held in English.

Jasmine Kelekay is an Afro-Finland-Swedish researcher and activist focusing on anti-Black racism and Black activism in the Nordics. She is a PhD candidate at the University of California, Santa Barbara and a visiting researcher at the Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR) at Uppsala University. Kelekay is guest editor for Astra’s recently published special issue on Black feminism in the Nordics.

The panel features:
Judith Kiros is a Swedish poet, literary scholar, critic, and journalist. Kiros is one of the founders of the anti-racist and feminist platform Rummet, which was founded in 2013. In 2019, she was part of establishing Kontext Press, a multimedia platform for considerate journalism and critical entertainment. In 2019 Kiros debuted with the critically acclaimed book of poetry, O, based on Shakespeares Othello, dealing with Blackness and gender.
Phyllis Akinyi is a Danish-Kenyan dancer, choreographer, performance artist, and dance researcher. Akinyi works with contemporary folklore, the ‘Betwixt and Between’, and spiritual rituals in the Diaspora. She is currently in NYC developing her latest performance piece about grief, expected to premiere in May 2021. She is chair of Independent Choreographers Denmark (De Frie Koreografer) and is passionate about pushing the Danish art scene to evolve, expand, and be more including of BIPOC artists and non-Western traditions.
Monica Gathuo is a community organiser and media producer located in Helsinki, Finland. Gathuo works as a co-coordinator for ARMA Alliance (Anti-Racism Media Activist Alliance) and researches the digital media usage of women of colour in Finland. She collaborates with POC led grassroots organisations and supports initiatives led by the youth of color.
 
Deise Faria Nunes is a Norwegian-based Brazilian performance practitioner and art researcher. Nunes is currently a PhD fellow in the program Theatre in Context at the University of Agder. She is the founder of the company Golden Mirrors Arts Norway, focusing on production and diffusion of works and thoughts by Black women. Nunes is also a freelance writer.