Open call: Delta i nästa nummer av Astra, tema Barndom!

Välkommen att skicka bidrag till Astra nummer 3/2024, på temat Barndom!

Barndomen - en tid, plats eller idé? Existerar den i oss eller runtomkring oss? Har alla en barndom? Hur bär vi den, och vem har resurser att återvända till den? Vem kan – och vill – minnas sin barndom?

Vi som inte är barn diskuterar ofta barnen. Vi jämför generationer. Vi vill uppfostra dem, skydda dem, hjälpa dem. Vi oroar oss över dem. Deras psykiska hälsa. Deras globala livsvillkor. Vi debatterar; hudvård eller inte? Vi jagar deras blickar bakom skärmar och skyller på algoritmer. Men var är barnet? Hur ser barnrummet ut, vilka färger och tankar fylls det av? Vem får bo där, vem får inte komma in?

I redaktionen funderar vi också på adoptionens och migrationens erfarenheter och politik. Och på transbarnen. Våldet mot dem. Könsbekräftande vård och rättigheterna (eller bristerna) kring den. Vi funderar på ungdomsdrivet klimatarbete. På Gazas barn och barndomar som går förlorade.

Barndomen; vad är, vad var, vad kunde den ha varit? För eller enligt dig? Den flyktiga, den formande. Den oändligt långtråkiga, den sköra, den busiga. Sagolik, lärorik, kolik? Skriv till oss och berätta! Från och med detta nummer tar också jag, Sofia Elie, över och vikarierar Elliot Lundegård. Vi ses i mailen!

Praktisk info:

Textförslag mejlas till [email protected] senast 31 maj. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.

Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 70-90 euro.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

Welcome to send submissions to Astra nr 3/2024 on Childhood!

Childhood - a time, a place, or an idea? Does it exist within us or around us? Does everyone have a childhood? How do we carry it, and who has the resources to revisit it? Who can - and wants to - remember their childhood?

Those of us who are no longer children often discuss children. We compare generations. We have opinions about raising them, protecting them, helping them. We worry about them. Their mental health. Their global living conditions. We debate about children consuming skincare. We chase their gazes behind screens and blame algorithms. But where is the child? How are the childhood rooms decorated, what kinds of colors and thoughts fill them? Who gets to live in them and who isn’t allowed in?

Approaching this number we also ponder on topics like adoption and migration, about the politics and experiences around them. We think about trans children. The violence against them. The rights and healthcare concerning their transitions. We’re curious about youth driven climate activism. We can’t help but think about Gaza, and all the lost childhoods.

Childhood; what is, what was, what could it have been? For, or according, to you? The fleeting, the shaping. The endlessly boring, the fragile, the mischievous. Fairytaily, informatory, colicky? Write to us and tell us! From this number on I, Sofia Elie, will take over and substitute Elliot Lundegård as the new chief editor. Looking forward to meeting you in the mail!

Practical info:

Send your draft to [email protected] by May 31st at the latest.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 70-90€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.


1/2024 Äta

Astra 1/2024

tema: Äta

 

[English below]

Kära följare och läsare – det är svårt att skriva om något annat än lidandet i Palestina just nu, och för det finns egentligen inga ord. Stundvis är det svårt att se mening i att vara i andra frågor, andra utforskanden.

Samtidigt tycker vi så otroligt mycket om att få vara i just utforskandet med er, i frågorna om rättvisa, om läkande av våra kollektiva berättelser, i öppnandet mot det som tar oss närmare varandra och världen.

Så, nu är det här: Det första numret av Astra 2024, som fick temat ”Äta”. Det finns råa texter här, texter om makt och våld. Och det finns det mjuka – värmen i att dela en måltid, att dela oss själva genom kärlekshandlingen det innebär att laga mat till dem vi älskar, samlas kring ett bord, ta in med alla sinnen. Numret innehåller även flera djuplodande artiklar teman som ätandets relation till klimatkris och postfeminism. Förhoppningsvis något för alla smaker!

Välkomna till bords – vi är så glada att ni är här

Numret finns i butik i både Finland och Sverige nu. Våra återförsäljare hittar du här, och där kan du även beställa hem ett tryckt eller digitalt exemplar direkt.

Saknas Astra på ditt lokala bibliotek eller bokhandel? Be dem kontakta oss på [email protected] så ordnar vi det!

Bild på omslaget: Alejandra Alarcón

 

English:

Dear readers and followers – it’s hard to write about anytjing else than the devastation and suffering in Palestine right now. Hard to see the use of being with other questions, other explorations.

At the same time, being in those explorations with you is what we love the most. Being in questions about justice, healing of our collective histories, in the opening that brings us closer to each other and the world.

And it’s here: The first issue of Astra 2024, on the theme “Eating”. It contains some raw pieces, texts on violence and power. And it contains the soft, too – the warmth of sharing a meal, of the act of love that cooking for our dear ones is, gathering around a table, using all our senses. The issue also contains longer articles on themes such as the relationship between eating and the climate crisis.

Welcome to the table – we’re so happy you are here.

Astra 1/2024 is in store in Finland and Sweden now. You can find our retailers and also buy the issue directly online here. Can’t find your local library or bookstore on the list? Ask them to contact us on [email protected] and we’ll see to it!

Cover illustration:Alejandra Alarcón

 

 

Medverkande / Contributors

Lejla Cato
Johan Höglund
Kaisa Tiusanen
Matklubban
Mattias M. Lehtinen
Alejandra Alarcón
Canto Kun
Stefani J. Alvarez
Alton Melvar M Dapanas
Radul Radulović
Vian Sadwand
Aylin Unal
Sebastian Lönnlöv
Frida Majling
Signe Bremer
Louise Johansson Waite
Alexandra Sandbäck
Nadja Andersson
Sara Östman
Tzor Edery
Helin Çan

 

Köp numret (print + PDF):

Köp numret digitalt (endast PDF):


Inbjufan. Astras årsmöte

Välkommen på Astras årsmöte

Vill du vara med och göra feminism? Kom då med i styrelsen för Utgivarföreningen för tiskriften Astra! 

 

Det är både roligt och utmanande att påverka feministiskt genom Astras gemenskap. Utgivarföreningens största och viktigaste uppgift är att ge ut tidskriften Astra, men vi har också ordnat workshops, fester och deltar i mässor. Astra har även en podd och ett nyhetsbrev.

 

Astras styrelse fungerar som arbetsgivare åt tidskriftens redaktionella personal, så styrelsearbetet innefattar också att arbeta med rekrytering, arbetsgivarfrågor och handledning. För att förverkliga det här behövs alla slags feminister: folk som är kunniga på siffror, samtal, formuleringar, ansökningar, marknadsföring, evenemang och/eller allmän kampanda. Inga specifika förkunskaper eller erfarenheter krävs och styrelsen är en utmärkt plats att pröva på nya saker och lära sig.

 

Välkommen på årsmötet för att höra mer – och kanske ställa upp i styrelsen! 

 

Mötet arrangeras torsdag 21.3 kl 18.00–20.00 på Tölö bibliotek (Evenemangsutrymmet), Topeliusgatan 6, Helsingfors och online.

 

Anmäl dig till mötet genom att skicka ett meddelande till [email protected] senast 19.3. 

 

✰⋆✰⋆✰

 

Astra’s annual meeting is coming up and you’re invited! 

 

During the meeting, Astra’s next board will be formed. Being a member of Astra’s board is both fun and challenging. The association’s most important task is to publish the magazine Astra, but we also organise and take part in workshops, parties and book fairs, among other things. Astra also has a podcast and a newsletter.

 

Astra’s board also functions as an employer to the editorial staff, so the work also includes recruitment and personnel-related tasks. To make this happen, we need people who are good at numbers, discussions, wording, applications, marketing, events and/or summoning a general fighting spirit. No specific previous knowledge or experience is required, and the board is a perfect place to try new things and learn.

 

If you want to be a part of this, join us at the annual meeting! 

 

Astra is an association and a magazine published majorly in Swedish. This means that all documents will be in Swedish, but there are plenty of things that can be done in English as a member on the board. 

 

Welcome to the annual meeting to learn more - and maybe become a member of the board!

 

The meeting will be held both online and at Töölö Library, Topeliuksenkatu 6, Helsinki on Thursday 21.3. at 6.00–8:00PM

 

To attend the meeting, please register at [email protected] by 19.3. 

The language of the meeting will be Swedish, but we can do it in English if needed.


Chefredaktör sökes!

 

Är du intresserad av ett kreativt arbete där du får förverkliga dina ambitioner och visioner samtidigt som du gör Svenskfinland mer feministiskt? Om svaret är ja, sök då tidsbundna jobbet som Astras chefredaktör! Astra är en av Nordens äldsta feministiska tidskrifter: en feministisk, partipolitiskt obunden tidskrift som utmanar, upprör, uppmuntrar och uppmanar till förändring.

 

Som chefredaktör arbetar du tillsammans med en redaktion som utgörs av Art Director och administrations- och ekonomiansvarig. Astra ges ut av Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f. och Astras kontor ligger i Helsingfors. Utgivarföreningens styrelse fungerar som arbetsgivare och ansvarar för ekonomin. Astra är en arbetsplats som aktivt arbetar för att vara feministisk, antirasistisk och transinkluderande.

 

Till arbetsbilden hör att:

 

 • Planera och koordinera arbetet med tidskriften. Spåna fram innehåll, kontakta skribenter och hålla kontakt med medarbetare.

 

 • Redigera innehåll och korrekturläsa texter.

 

 • Själv producera innehåll, i mån av vilja och tid.

 

 • Tillsammans med styrelsen delta i planerandet och genomförandet av evenemang, som till exempel bokmässor och releasefester.

 

 • Upprätthålla och utveckla Astras kontaktnät och olika samarbeten i Finland och Norden.

 

 • Upprätthålla och utveckla Astras närvaro i sociala medier. Uppdatera WordPress-sidan astra.fi.

 

 • Vara medveten om tidskriftens ekonomiska sida, även om styrelsen och administrations- och ekonomiansvariga sköter det praktiska arbetet med att söka understöd och betala ut arvoden.

 

 • Kunna arbeta självständigt och sätta gränser, men också vara medveten om att det här är ett arbete som förutsätter flexibilitet gällande till exempel arbetstider.

 

Dessutom ska du:

 

 • Ha god svenska. Kunna läsa och redigera engelska.

 

 • Vara feminist och vilja göra feminism tillsammans med andra.

 

 • Vara bosatt i Finland

 

Chefredaktörstjänsten är på deltid och innefattar i nuläget 10 timmar/vecka. Lönen (715 euro/månad) betalas månatligen.

 

Anställningen är pågår från 1.6.2024–31.3.2025. Dock ser vi gärna att den som tillträder tjänsten inleder arbetet redan från och med 1.4.2024, för att på ett lägre timantal under våren arbeta tillsammans med nuvarande chefredaktör. På så vis hoppas vi göra övergången så smidig som möjligt.

 

Ansökan ska lämnas in senast den 10.3 (kl. 23.59) och ska innefatta cv, en fritt formulerad ansökan, samt en A4 där du kort skissar upp idéer och planer för hur Astra skulle se ut och utvecklas med dig vid rodret. Det är också möjligt att söka jobbet tillsammans med en eller flera andra personer och dela upp arbetstiden sinsemellan.

 

Ansökan skickas per mejl till [email protected].

 

Frågor som rör anställningen riktas till [email protected] eller till ordförande Tom Kettunen på telefonnummer 0407365799.

 

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen och redaktionen på Astra


Open call: Delta i nästa nummer av Astra, fritt tema!

[English below]

Välkommen att skicka bidrag till Astra nummer 2/2024. Den här gången släpper vi temat fritt!

I vanliga fall har varje nummer av tidskriften Astra ett på förhand utvalt tema, som texterna på ett eller annat sätt förhåller sig till.

Nu skrotar vi tematiken för ett nummer och öppnar upp möjligheten för er att skriva om precis vad ni vill.

Har du ett utkast i byrålådan som bara väntar på rätt tillfälle att publiceras? Skicka det!

Vill du hellre skriva någonting helt nytt och dagsaktuellt? Vi tar gärna emot texter som tar sig an till exempel Israels krig i Gaza, fredsarbete, regeringspolitik, presidentvalet i Finland, eller något helt annat, ur ett feministiskt perspektiv.

Som alltid är alla genrer välkomna: Astra publicerar dikter, essäer, artiklar, kolumner och allt annat som får rum på en tidskriftssida.

Vad skriver just du just nu? Låt oss veta!

Praktisk info:
Textförslag mejlas till [email protected] senast 12 februari. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.
Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 70-90 euro.
Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska, norska, danska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

***

Welcome to send submissions to Astra 2/2024! This time on an open theme.


Usually, each issue of Astra magazine follows an overarching theme, which has influenced the texts in one way or another.

For this one issue, we open up the theme to include anything you’d like to write about.

Have you got that forgotten draft in the drawer, just waiting for the right opportunity to be published? Submit it!

Or would you rather write something new, that touches upon things going on in the world right now? We welcome that as well! Maybe you want to write a comment on Israel’s war in Gaza, on the presidential election in Finland, on governmental politics, peace work, or something else, from a feminist perspective?

As always, we’re open to all genres. Astra accepts anything that fits on a page!

What are you writing right now? Let us know.

Practical info:
Send your draft to [email protected]. Deadline is February 12.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 70–90€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist, and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but we welcome submissions in other languages too — especially minority languages — as well as multilingual pieces.