Astra Podd #2 RESA

Astras andra poddavsnitt har temat RESA. Sociologerna Ylva Rancken-Lutz och Mia Haglund och journalisten Catariina Salo pratar om resande ur feminist- och klassperspektiv.

Musik: Ina Kauranen
Klipp: Ina Kauranen

Catariina Salo, Mia Haglund och Ylva Rancken-Lutz

Astra Podd #1 ARBETE

Astras första poddavsnitt behandlar temat ARBETE. Grafiker och konstkritiker Johanna Bruun, filosof Mari Lindman och författare och journalist Ylva Perera pratar om varför arbete är en feministisk fråga och vilka problem som finns i dagens arbetskultur.

 

Musik: Ina Kauranen
Klipp: Ida Enegren