Astra söker gästredaktör för temanummer om svart feminism

Tidskriften Astra söker en gästredaktör för år 2021:s första nummer! Astra är en feministisk, partipolitiskt obunden tidskrift som utmanar, upprör, uppmuntrar och uppmanar till förändring. Astra ges ut av Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f.

Som gästredaktör får du göra en ”take over” av tidskriften, och därmed fritt välja vilka skribenter du vill ska medverka. Dessutom sköter du redaktörsarbetet med dessa texter. Numrets tema ska anknyta till svarthet som politisk rörelse idag, förslagsvis ”Svart feminism”, ”Black Lives Matter”, ”Antisvart rasism i Norden” och kan preciseras av dig. Astra vill stärka innehållet i just det här temanumret genom att rekrytera en gästredaktör exempelvis med levda erfarenheter av antisvart rasism och omfattande kunskap om svart feminism. Vi vill framhålla att aktivistisk kunskap är lika viktig som akademisk, och att levda erfarenheter står över bokkunskap.

Astras ordinarie chefredaktör, AD och administrativa sekreterare kommer att hjälpa till med det praktiska bakgrundsarbetet. Chefredaktören kommer dessutom att kunna fungera som bollplank under arbetets gång för att göra processen så smidig som möjligt. Astras kontor ligger i Helsingfors men det är önskvärt att du ska arbeta på distans och ha tillgång till egen dator.

 

Dina arbetsuppgifter blir att:

  • planera innehållet bl.a. genom att rekrytera skribenter till numret
  • skriva en ledare
  • redigera inkomna texter

Det här söker vi hos dig:

  • grundlig kännedom om strukturell rasism
  • omfattande kunskap om svart feminism
  • erfarenhet av att arbeta med text
  • god planeringsförmåga

 

Sista ansökningsdatum: 22.10 2020

Anställningstid: 2.11 2020 – 31.1 2021

Uppskattad arbetstid: Ungefär 10 timmar i veckan

Arvode: 1500€

 

Skicka din fritt formulerade ansökan till astra.styrelse@gmail.com och var beredd på att ställa upp på intervju (videosamtal) under vecka 44.

Frågor om arbetets innehåll kan ställas till Astras chefredaktör Elliot Lundegård: astra@astra.fi

 

Vi ser fram emot din ansökan!

Styrelsen och redaktionen på Astra