Astra söker ny ekonomi- och administrationsansvarig!

Hej du som är organiserad, intresserad av ekonomi, bra på att arbeta självständigt och i grupp, och vill jobba med kulturtidskrifter! Sök jobbet som ekonomi- och administrationsansvarig för tidskriften Astra!

Astra är en finlandssvensk tidskrift om feminism, kultur och samhälle som utkommer fyra gånger per år. Du har hand om tidskriftens löpande ärenden och håller koll på pengarna samt sköter kontakten med prenumeranterna. Eftersom tidskriften är på svenska önskar vi att den sökande har goda kunskaper i det svenska språket. Framför allt måste du vara flexibel, ansvarsfull, samarbetsinriktad och kunna jobba självständigt.

Arbetet tar några timmar per vecka i anspråk, men lite mera när tidskriften åker till tryck, inför mässor och när bokslutet ska förberedas. Jobbet passar den som studerar ekonomi eller kulturproduktion och den som har erfarenhet av föreningsekonomi. Som ekonomi- och administrationsansvarig för Astra får du en intressant insikt i att arbeta med tidskrifter.
Lönen är 887,50€ per kvartal. Ett utmärkt jobb till exempel vid sidan av studier!

Astra söker dig som:

  • vill jobba med feminism, jämställdhet och antirasism i Finland och komma i kontakt med andra likasinnade
  • är pålitlig och månar om en bra kundkontakt; främst till prenumeranterna
    kan sköta ekonomi och sekreteraruppgifter (här ingår utbetalning av löner, fakturor, medlemsregister, prenumerationer, kontakt med tryckeriet, och liknande)
  • är mycket välorganiserad, noggrann och kan vara flexibel när det behövs – kan jobba ihop både med Astras redaktion och styrelse
  • klarar tidspress och kan hålla deadlines
  • vill ha relevant arbetserfarenhet av att jobba tillsammans med bokförare och förbereda bokslut, årsberättelser etc. inom kulturbranschen
  • vill lära dig hur en tidskrift fungerar ur ekonomisk synvinkel och är intresserad av kultur, samhälle och journalistik
  • vill jobba med en fantastisk feministisk tidskrift!

Anställningsperioden är två år och inleds snarast möjligt. Astras ekonomi och administration sköts från tidskriftens kansli i Kabelfabriken i Helsingfors.

Skicka din fritt formulerade ansökan + CV till astra.styrelse@gmail.com senast fredag 14.4. Intervjuer hålls löpande och tjänsten tillsätts så fort som möjligt efter ansökningstidens slut.

Ytterligare information om jobbet ger styrelseordförande för Astras utgivarförening, Vilhelmina Öhman på astra.styrelse@gmail.com eller per telefon 040 565 6884.