Astra tar sommarledigt!

Brun bakrgund med rosa text. Texten lyder: Astra tar sommarledigt i juli. I mindre, ljusgul text står det: Astra tar sommarledigt i juli. Astra is on summer vacation in July.Den första juli går Astras redaktion och styrelse på sommarledighet. Vi är tillbaka igen i augusti. Glad sommar!