Astras årsmöte 2020 – Välkommen att gå med i Astras styrelse!

 

OBS! Vi har beslutat att senarelägga föreningens årsmöte för att sakta ner coronaepidemin. Vi följer regeringens bestämmelse att begränsa offentliga sammankomster med fler än tio personer. Årsmötet kommer att hållas då det kan ordnas på ett tryggt sätt. Vi informerar om den nya tidpunkten så fort det är möjligt. Ta hand om er själva och varandra! (Uppdaterat: 16.3.2020)

Vill du vara med och göra feminism? Kom då med i Astras styrelse!

Det är både roligt och utmanande att påverka feministiskt genom Astras gemenskap. Utgivarföreningens största och viktigaste uppgift är att ge ut tidskriften Astra, men vi ordnar också workshops, fester och deltar i mässor. Astras styrelse fungerar som arbetsgivare åt tidskriftens redaktionella personal, så styrelsearbetet innefattar också att arbeta med rekrytering, arbetsgivarfrågor och handledning. För att förverkliga det här behövs folk som är kunniga på siffror, samtal, formuleringar, ansökningar, marknadsföring, evenemang och/eller allmän kampanda.

Kom med på årsmötet och hör mer – och ställ upp i styrelsen! Ifall du vill gå med i styrelsen men inte kan komma på årsmötet kan du skicka en kort ansökan till astra.styrelse@gmail.com.

Facebook-eventet (https://www.facebook.com/events/547114905901998/) kommer att uppdateras med alla mötesdokument före årsmötet.

Årsmötet hålls i Ny Tids utrymmen i Kabelfabriken, B-trappan, femte våningen. Utrymmet är tillgängligt.

Astra bjuder på en lättare brunch! Därför ber vi alla intresserade att anmäla sig till mötet på astra.styrelse@gmail.com senast 22.3. Anmälan är inte bindande men hjälper oss uppskatta hur många vi blir.

Välkommen! Ta med en vän!

~~~

Astra’s annual meeting is coming up and you’re invited! During the meeting, Astra’s next board will be formed.

Being a member of Astra’s board is both fun and challenging. The association’s most important task is to publish the magazine Astra, but we also organise and take part in workshops, parties and events, among other things. Astra’s board also functions as an employer to the editorial staff, so the work also includes recruitment and personnel-related tasks. To make this happen, we need people who are good at numbers, discussions, expressions, applications, marketing, events and/or summoning a general fighting spirit.

If you want to be a part of this, join us at the annual meeting! If you’re interested in joining the board but unable to attend the event, you can send a short application to astra.styrelse@gmail.com.

Astra is an association and a quarterly magazine published majorly in Swedish. This means that the meeting and all documents will be in Swedish, as will most of the board work.

All meeting documents will be published in this Facebook event https://www.facebook.com/events/547114905901998/ beforehand.

The annual meeting is held in Kaapelitehdas, staircase B, 5th floor, in the office of Ny Tid. The space is accessible.

Astra will serve a light brunch! If you are planning to attend the meeting, please register at astra.styrelse@gmail.com before 22.3.2020. The registration isn’t binding, but helps us estimate food amounts.

Welcome! Bring a friend!