Astras årsmöte

Astras årsm

Vill du vara med och göra feminism? Kom då med i Astras styrelse!

Det är både roligt och utmanande att påverka feministiskt genom Astras gemenskap. Utgivarföreningens största och viktigaste uppgift är att ge ut tidskriften Astra, men vi ordnar också workshops, fester och deltar i mässor.

Allt det här kan du vara med om att styra upp. Kom med på årsmötet och hör mer – och ställ upp i styrelsen!

Facebook-eventet kommer att uppdateras med alla mötesdokument före själva årsmötet.

Astra bjuder på brunch! Därför ber vi alla intresserade att anmäla sig till mötet på astra.styrelse@gmail.com senast fredagen 22.3.2019 – anmälan är inte bindande men hjälper oss uppskatta hur många vi blir.

Årsmötet hålls i Ny Tids utrymmen i Kabelfabriken, B-trappan, femte våningen. Utrymmet är tillgängligt.

Välkommen! Ta med en vän!

////

Astra is organizing their annual meeting and you are invited!

During the meeting a new board is chosen and we would love to see you participate! If you want to be a part of making Astra happen, please show up at the meeting and we’ll tell you more.

Astra is an association and a quarterly magazine published majorly in Swedish. This means that the meeting and all documents will be in Swedish, as will most of the board work.

All documents for the meeting will be found in the Facebook event before the meeting.

Astra will serve a brunch during the meeting! If you are planning to attend the meeting, please register at astra.styrelse@gmail.com before 22.3.2019 – the registration isn’t binding but rather helps us estimate how many people we’re feeding.

The annual meeting is held at in Kaapelitehdas, staircase B, fifth floor, in the office of Ny Tid. The space is accessible.

Welcome! Bring your friends!

///

Astran vuosikokous on täällä! Haluatko järjestäytyä feministesti ja luovasti? Ehkä Astran hallitus on juuri sinua varten?

Tule mukaan vuosikokoukseen niin kerromme lisää!

Astra on ruotsinkielinen aikakausilehti ja yhdistys on myös ruotsinkielinen. Tämän takia vuosikokous ja kaikki dokumentit ovat myös ruotsiksi ja hallitustyöskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi ruotsiksi.

Vuosikokouksen dokumentit lisätään Facebook-eventtiin ennen itse kokousta.

Astra tarjoaa kokousbrunssin! Jos olet tulossa kokoukseen mukaan, pistäthän meille viestiä astra.styrelse@gmail.com viimeistään 22.3.2019 – ilmoittautuminen ei ole sitova, vaan auttaa meitä arvioimaan osallistujien määrää.

Vuosikokous pidetään Ny Tidin toimituksessa Kaapelitehtaalla. B rappu, viides kerros. Tila on esteetön.

Tervetuloa! Tuo kaverit mukaan!