Chefredaktör sökes!

 

Är du intresserad av ett kreativt arbete där du får förverkliga dina ambitioner och visioner samtidigt som du gör Svenskfinland mer feministiskt? Om svaret är ja, sök då tidsbundna jobbet som Astras chefredaktör! Astra är en av Nordens äldsta feministiska tidskrifter: en feministisk, partipolitiskt obunden tidskrift som utmanar, upprör, uppmuntrar och uppmanar till förändring.

 

Som chefredaktör arbetar du tillsammans med en redaktion som utgörs av Art Director och administrations- och ekonomiansvarig. Astra ges ut av Utgivarföreningen för tidskriften Astra r.f. och Astras kontor ligger i Helsingfors. Utgivarföreningens styrelse fungerar som arbetsgivare och ansvarar för ekonomin. Astra är en arbetsplats som aktivt arbetar för att vara feministisk, antirasistisk och transinkluderande.

 

Till arbetsbilden hör att:

 

 • Planera och koordinera arbetet med tidskriften. Spåna fram innehåll, kontakta skribenter och hålla kontakt med medarbetare.

 

 • Redigera innehåll och korrekturläsa texter.

 

 • Själv producera innehåll, i mån av vilja och tid.

 

 • Tillsammans med styrelsen delta i planerandet och genomförandet av evenemang, som till exempel bokmässor och releasefester.

 

 • Upprätthålla och utveckla Astras kontaktnät och olika samarbeten i Finland och Norden.

 

 • Upprätthålla och utveckla Astras närvaro i sociala medier. Uppdatera WordPress-sidan astra.fi.

 

 • Vara medveten om tidskriftens ekonomiska sida, även om styrelsen och administrations- och ekonomiansvariga sköter det praktiska arbetet med att söka understöd och betala ut arvoden.

 

 • Kunna arbeta självständigt och sätta gränser, men också vara medveten om att det här är ett arbete som förutsätter flexibilitet gällande till exempel arbetstider.

 

Dessutom ska du:

 

 • Ha god svenska. Kunna läsa och redigera engelska.

 

 • Vara feminist och vilja göra feminism tillsammans med andra.

 

 • Vara bosatt i Finland

 

Chefredaktörstjänsten är på deltid och innefattar i nuläget 10 timmar/vecka. Lönen (715 euro/månad) betalas månatligen.

 

Anställningen är pågår från 1.6.2024–31.3.2025. Dock ser vi gärna att den som tillträder tjänsten inleder arbetet redan från och med 1.4.2024, för att på ett lägre timantal under våren arbeta tillsammans med nuvarande chefredaktör. På så vis hoppas vi göra övergången så smidig som möjligt.

 

Ansökan ska lämnas in senast den 10.3 (kl. 23.59) och ska innefatta cv, en fritt formulerad ansökan, samt en A4 där du kort skissar upp idéer och planer för hur Astra skulle se ut och utvecklas med dig vid rodret. Det är också möjligt att söka jobbet tillsammans med en eller flera andra personer och dela upp arbetstiden sinsemellan.

 

Ansökan skickas per mejl till [email protected].

 

Frågor som rör anställningen riktas till [email protected] eller till ordförande Tom Kettunen på telefonnummer 0407365799.

 

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen och redaktionen på Astra