Delta i nästa nummer av Astra – Tema: ”DJUR”

Det är dags för djuren att ta plats i de feministiska rummen! Astra efterlyser texter (i alla dess former – essä, kritik, poesi, artikel…) som berör (till exempel) gränsdragningen mellan djur och människa och vem som får räknas som vad, mellanartsliga relationer, djur som mat och villebråd, djur som vänner och följeslagare.

Hur ser makt(o)balansen mellan djur och människor ut? Är människan ett djur? Vad händer när vissa människor behandlas som djur, och vad betyder det egentligen att behandla någon som ett djur? Hur är det i sin tur kopplat till feminism, antirasism, kolonialism? Vad är djurens roll inom feminismen? Varför har bara människor mänskliga rättigheter, och vilka rättigheter har ett djur? Varför är det lagligt att döda ett djur men inte en människa?

Skriv till Astra och berätta om det här! Eller om något annat du tänkt på när du tänkt på ”djur”. Förra året hade tidskriften Kontur ett djurnummer, i år kommer såväl Astra som Ikaros och Budkavlen undersöka temat. Nu är det dags, för nosar och tassar och fenor och vassa tänder att gnaga sig in i tidningen. Vi tar emot textidéer till mejladressen tidskriften.astra@gmail.com och serie- samt bildidéer till astra.artdirector@gmail.com. Deadline för idéer (ett mejl där du presenterar vad du vill medverka med) är 26.2!