Delta i nästa nummer av Astra – Tema ”Migration”

Välkomna att delta i Astra 4/2020, som har tema ”Migration”!

 

 

Temat sattes tidigt i våras, i syfte att lyfta röster från och forskning kring asyl och exil, migration och ”integration” i främst Finland men också på andra platser, ur en feministisk synvinkel.

I ljuset av den antirasistiska kamp som tagit nyfart sedan dess, i och med #BlackLivesMatter, välkomnar vi nu även texter som berör rasism ur ett bredare perspektiv.

Vi efterlyser bidrag från dig som vill skriva om rasism och/eller migration – det kan handla om asylsökningsprocesser, flykt eller exil, om att leva som rom i Norden idag, att leva som same i Norden idag, om att vara afrofinsk eller afrosvensk, om att gå i #BLM-demonstrationer… Om att himla med ögonen åt att alla ens vita vänner helt plötsligt, våren 2020, börjar upptäcka rasism. Kanske du vill skriva om en bok, film eller utställning (typ Sonya Lindfors’ verk Soft Variations som nu i juni gjorts digitalt i samband med pandemin) som berör migration eller rasism och borde lyftas? Skriv och berätta!

Vi söker efter dig som skriver utifrån egna erfarenheter. Om det språk du föredrar att skriva på inte är svenska, hör av dig ändå så försöker vi ordna översättning!

Skicka din idé på text eller illustration till astra@astra.fi senast den 6 september. Glöm inte att bifoga ett utkast till texten, en skiss, portfolio eller liknande i mejlet där du beskriver din idé! Vi tar emot texter ur alla genres och arvoderar alla medverkande skribenter och illustratörer. Och hjälp oss gärna att sprida detta open call bland dina BIPOC friends!!

***

In English:

Welcome to send submissions for Astra 4/2020, on the theme ”Migration”!

We decided on the theme early this spring, to raise voices and research regarding asylum and exile, migration and ”integration” in Finland and other places, from a feminist perspective.

Since that, the #BlackLivesMatter movement has gained new speed, and in the light of that we’re opening up the ”Migration” theme to also include texts that touch upon racism in a broader sense.

We’re looking for you who want to write about migration and/or racism, be it about seeking asylum, being in exile, about racial profiling, being Roma, being Sami, taking part in the #BLM demonstrations… Or maybe about rolling your eyes about how all your white friends suddenly, 2020, start to see racism. Write and tell us!

We’re calling for you who write based in your own experiences of these issues. If you prefer to write in another language than Swedish, write us anyway and we’ll try to fix a translation!

Send us your idea for text or illustration to astra@astra.fi the 6th of September at the latest. Don’t forget to attach a draft! We accept texts in all genres and we’re paying all participants in the magazine. And please, help us spread this open call among your BIPOC friends!

***