Delta i nästa nummer av Astra – Tema Sexualitet och intimitet / Astra are looking for contributions!

[English below]

Välkommen att skicka bidrag till nästa nummer av Astra! Första numret 2022 kommer ha temat Sexualitet och intimitet – ett tema som föreslogs i årets läsarundersökning och sedan vann omröstningen på Instagram när vi lät er rösta fram vilket förslag som skulle bli verklighet!

Temat är så brett att vi nästan hellre säger lite än mycket i detta open call – dessutom är det ju ni och inte vi som har valt den här gången, och vi är så peppade på att se vad det är ni vill skriva och läsa om sexualitet och intimitet.

I vanlig ordning tar vi emot texter i alla tänkbara genrer. Recension, essä, poesi, intervju, artikel, vi är öppna för allt! Kom dock ihåg att bifoga ett utkast eller en utförligt beskriven idé när du mejlar ditt förslag till oss.

~ Utkast och idéer skickas till astra@astra.fi senast den 4 december

~ Bidragen arvoderas med en symbolisk summa på 50-70€

~ Om ditt bidrag tas med i tidningen är slutdeadline för färdig text 4 januari

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar även texter på andra språk, såväl som flerspråkiga bidrag.

Vi längtar efter att läsa era texter!

***

Welcome to send submissions for Astra 1/2022! The first issue of 2022 will be on Sexuality and Intimacy – A theme that was suggested by you in this year’s reader survey and won the competition when we let you vote on Instagram for which suggestion you wanted to see become real.

The theme is so broad that we’d rather say too little than too much in this open call – And after all it’s you, not us, who have chosen it, and we’re so excited to see what it is you want to read and write about on sexuality and intimacy!

As usual, we publish texts in all genres. Just remember to attach a draft or a very detailed description of what it is you want to write about.

~ Ideas and drafts can be sent to astra@astra.fi, deadline is 4th of December

~ We pay all writers a symbolic sum of 50-70€
~ If your submission is accepted, the final readline for finished texts is 4th of January.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive.

We look forward so much to reading your pieces!