Delta i nästa nummer av Astra – Tema Tro


Astra tar nu emot texter till nummer 3/2021 på temat ”Tro”!

Temat kan tolkas fritt: Kanske för det tankarna direkt till gudstro, religion eller annan andlighet, kanske till någon helt annan form av tro. Tro på ett politiskt system? Tro på feminismen?

Tro i religiös eller andlig bemärkelse är ett ofta omdiskuterat ämne inom feminismen. Att abortmotstånd, homofobi och konservativa uppfattningar om genus och könsroller ofta sägs ha religiösa motiv är ingen nyhet. Samtidigt vore det långt ifrån sant att påstå att feminismen som rörelse inte har egna kopplingar till olika former av tro och andlighet. Astras svenska syskontidskrift Bang hade till exempel en egen horoskopsida i varje nummer under en period – självklart kopplat till astrologi, något vi ofta hör människor säga att de antingen ”tror” eller ”inte tror” på.

Den feministiska kampen kan dessutom kopplas ihop med tro genom olika dekoloniala rörelser och ursprungsbefolkningars kamper.

Många feminister lägger tarot, mediterar, utför olika former av ritualer och intresserar sig för magi. Och självklart finns det feminister inom alla religioner. Kanske hör du till dem? Eller sällar du dig till dem som forskat kring skärningspunkten feminism/tro? Vi är i vanlig ordning mycket nyfikna och spända på att få läsa era bidrag!

Hur? Skicka ditt utkast eller din idé till text (essä, kritik, artikel, intervju, reportage, poesi, novell, you name it) till astra@astra.fi. Bidrag med utförliga idébeskrivningar och bifogade textutkast uppskattas och har större chans att komma med i tidskriften!

När? Skicka din idé senast fredagen den 23 april. Deadline för färdiga bidrag kommer att vara den 14 maj.

Vad? Temat för Astra 3/2021 är alltså Tro, och du är välkommen att komma med din egen vinkling. Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men är publicerar även texter på andra språk, såväl som flerspråkiga bidrag.

***

In English:

Astra are looking for contributions for vol. 3/2021, which will be on Belief!

This theme can be widely interpreted: Maybe you’re immediately thinking of religion, belief in God or other forms of spirituality. Or maybe your associations go to belief in a political system, or in feminism?

Belief in the religious or spiritual sense has many connections to the feminist movement. Both to the struggles feminists face, such as the anti-abortionist movement, homophobia and conservative views on gender, which are all often said to have religious motifs. But also to the ways spirituality is present within the feminist movement itself. Many feminists engage in practices such as astrology, tarot, rituals and magic. And of course feminists are present within all religions. The feminist struggle is also connected to belief and spirituality through decolonial movements and struggles for indigenous rights.

Maybe you’re one of those engaging both in spirituality and feminism, or maybe you’ve conducted research on the topic? We are, as always, really looking forward to read your contributions!

How? Send your abstract/draft/idea (we’re welcoming texts of all genres) to astra@astra.fi. We appreciate a submission with an extensive description and attached draft of your text (submissions with drafts attached have a higher chance of being published).

When? Send us your ideas and drafts by Friday the 23th of April. Deadline for finished texts will be the 14th of May.

We read Swedish and English, but are open for publishing texts also in other languages, as well as multilingual pieces.