Jasmine Kelekay är Astras gästredaktör för temanumret Svart feminism i Norden

Inför det första numret för 2021 med temat Svart feminism i Norden kommer Jasmine Kelekay att vara gästredaktör för Astra och forma tidskriftens innehåll. Kelekay är doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara. Hennes forskningsintresse berör relationen mellan rasifiering och kriminalisering med fokus på konstruktioner av svarthet, institutionaliserad rasism mot människor med afrikanskt ursprung, samt de sätt på vilka dessa grupper skapar och utövar motstånd mot rasism. Förutom detta har Kelekay även skrivit flera artiklar och medverkat i olika forskningsprojekt kring samma teman. Astras redaktion och styrelse är hedrade över att få ha Kelekay som gästredaktör.

Under rekryteringen framförde Kelekay på ett imponerande sätt hur numret kunde byggas upp av olika sorts skribenter och kreatörer. Numret kommer dels att behandla det som sker i Norden just nu, men även Black Lives Matter-rörelsens och den svarta feminismens ursprung och historia, något som ofta glöms bort i diskussioner om rasism i Finland och Norden. Framförallt kommer numret att lyfta fram svarta kvinnors och icke-mäns röster, erfarenheter och analyser ur ett nordiskt perspektiv.