Open call: Delta i nästa nummer av Astra, fritt tema!

[English below]

Välkommen att skicka bidrag till Astra nummer 2/2024. Den här gången släpper vi temat fritt!

I vanliga fall har varje nummer av tidskriften Astra ett på förhand utvalt tema, som texterna på ett eller annat sätt förhåller sig till.

Nu skrotar vi tematiken för ett nummer och öppnar upp möjligheten för er att skriva om precis vad ni vill.

Har du ett utkast i byrålådan som bara väntar på rätt tillfälle att publiceras? Skicka det!

Vill du hellre skriva någonting helt nytt och dagsaktuellt? Vi tar gärna emot texter som tar sig an till exempel Israels krig i Gaza, fredsarbete, regeringspolitik, presidentvalet i Finland, eller något helt annat, ur ett feministiskt perspektiv.

Som alltid är alla genrer välkomna: Astra publicerar dikter, essäer, artiklar, kolumner och allt annat som får rum på en tidskriftssida.

Vad skriver just du just nu? Låt oss veta!

Praktisk info:
Textförslag mejlas till [email protected] senast 12 februari. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.
Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 70-90 euro.
Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska, norska, danska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

***

Welcome to send submissions to Astra 2/2024! This time on an open theme.


Usually, each issue of Astra magazine follows an overarching theme, which has influenced the texts in one way or another.

For this one issue, we open up the theme to include anything you’d like to write about.

Have you got that forgotten draft in the drawer, just waiting for the right opportunity to be published? Submit it!

Or would you rather write something new, that touches upon things going on in the world right now? We welcome that as well! Maybe you want to write a comment on Israel’s war in Gaza, on the presidential election in Finland, on governmental politics, peace work, or something else, from a feminist perspective?

As always, we’re open to all genres. Astra accepts anything that fits on a page!

What are you writing right now? Let us know.

Practical info:
Send your draft to [email protected]. Deadline is February 12.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 70–90€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist, and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but we welcome submissions in other languages too — especially minority languages — as well as multilingual pieces.