OPEN CALL: Delta i nästa nummer av Astra på tema Sport

Välkommen att skicka textförslag till nästa nummer av Astra på tema Sport!

Vi har funderat en hel del på sport här på Astra den senaste tiden. Är sport kultur? Vilken plats har och tar sporten upp i samhället? Varför känns sportvärlden ofta som sin egen värld, är den det? Är du en käpphästryttare? Älskar du roller derby? Är fotbollen ditt liv? Hur ser feminismen och samhällskritiken ut inom dessa världar? Har du alltid undrat och vill närma dig det nu? Har du alltid hatat sport? Varför då? Vad räknas ens som sport? Varför sportar vi egentligen?

Ja, vi har så många frågor. Du kanske inte vill svara på någon av dem, men skriva om en helt annan vinkling på temat. Som vanligt är vi öppna för alla tänkbara tolkningar och texttyper!

Skicka ditt bidrag till oss senast den 13 februari – det räcker med ett första utkast – så hörs vi! Adressen är [email protected]. Antagna bidrag arvoderas med en symbolisk summa om 50-70€.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

***

In English:

Welcome to send submissions to Astra magazine! Next issue has Sport as its theme.

Lately we’ve been thinking about sport(s) here on Astra. Is sport a kind of culture? Part of, even? What space does it take up in society? Why does ’the sports world’ often feel like its own world? Is it? Are you a hobby horse rider? A roller derby lover? Is football your life? What does feminism and social criticism look like within those worlds? Have you always wondered, and now is your time to find out? Have you always hated sport? Why? What does even count as sport? Why do we sport, really?

Yes, We’ve so many questions. Maybe you don’t feel like answering any of them, but want to write from a completely different angle. As always, we’re curious about all imaginable takes and genres!

Send your submission by February 13th at the latest – a draft is enough – and we’ll get back to you! Our email is [email protected]. Accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 50-70€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.