OPEN CALL: Delta i nästa nummer av Astra på tema Landsbygd

 

Välkommen att skicka bidrag till Astra nummer fyra!

Temat för årets sista nummer är Landsbygds. Landsbygder porträtteras ofta som platser där feminism och normbrott har svårt att få plats – vi har sett, hört och läst otaliga berättelser om hur man ”måste flytta till stan” för att kunna leva ett politiskt/radikalt/queert/intressant liv. Men stämmer den klichén verkligen, eller är det dags att den börjar nyanseras?

Vad väcker ordet landsbygd för associationer i dig? Är det hemma, eller borta? Centrum eller utkant? Längtan eller leda? Kanske något mycket mer komplicerat än dessa simpla motsatspar? Kanske ett ord som stadsbor använder, men inte du själv.

Var går gränsen mellan stad och landsbygd? Finns det en sån? Hur liten får en stad vara innan den blir landsbygd – eller har det snarare att göra med hur långt ifrån huvudstadsregionen en plats ligger? När blir platsen den man åker ”ut” till, istället för ”in”? Vad spelar orden vi använder för roll – när det kommer till rättvisa, exploatering, feminism?

Vi vill extra gärna läsa bidrag av dig som själv bor inne i landsbygden – alltså inte ute i stan!

Praktisk info:

Textförslag mejlas till [email protected] senast 18 augusti. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.

Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 50-70 euro.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

 

 

[ENG]

Send us submissions for Astra issue 4, on Countrysides!

Countrysides are often portrayed as areas where it’s hard to challenge norms – we’ve read, heard and seen countless stories of how one has to ”move to the city” to live a feminist/queer/radical/interesting life. But is this really true, or is it rather a cliché that needs to be challenged?

What associatons does the word countryside evoke in you? Is it home, or away? Center or periphery? Longing or boredom? Maybe something a lot more complex than these simple dichotomies? Maybe it’s a word that city-dwellers use, but not you.

Is it possible to draw a line between countryside and city? Has it got to do with size, residents, or rather how close it is to a capital city? When does a place become one that you go ”out” to, instead of ”in”? What role does such words play when it comes to justice, exploitation, feminism?

We’re extra interested in reading pieces from you who live in the countryside – not out on the city!

 

Practical info:

Send your draft to [email protected] by August 18th at the latest.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 50-70€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.