OPEN CALL: Delta i nästa nummer av Astra på tema Misslyckande

Bilden föreställer en lila och vit bakgrund med svart text. Texten lyder: Delta i nästa nummer av Astra. Tema Misslyckande.[English below]

Välkomna att skicka bidrag till årets sista nummer av Astra! Temat för vinternumret 2022 är Misslyckande.

Efter den senaste tidens nyheter är det kanske lätt att bli nedslagen av att tänka på misslyckanden – Och självklart tar vi gärna emot era texter om dessa händelser. De behövs! Ja, texterna alltså.

Men när vi valde temat funderade vi i helt andra banor: Vi tänkte på hur ”misslyckande” kan användas som alternativ till de ”lyckanden” vi tror att vi måste uppnå för att bli just lyckliga. Misslyckande som ett sätt att vägra prestation, framgång och utstakade vägar för livet. Vi kanske misslyckas med att vara effektiva och hittar helt nya djup i långsamhet. Eller kanske misslyckas vi enligt normen, genom att vi valt ett liv utan karriär, giftermål och kärnfamilj?

Vi är också nyfikna på att höra vad ni hittat i era misslyckanden, och hur ni förstår dem. Om det inte blev som du tänkt, hur blev det istället? Vad övar vi på när vi märker att det är okej att misslyckas? Varför säger vi till barn att det hör till livet att misslyckas – upp på cykeln igen bara, nästa gång ramlar du inte! – medan vi har mycket svårare att ha den inställningen till oss själva som vuxna? När slutar det ”vara okej” att misslyckas, och varför?

Ja, allt det här och mycket mer har vi klurat på. Men vad tänker ni? Senast den 2 september vill vi ha era idéer och utkast på texter om Misslyckande! Mejla dem till astra@astra.fi så hörs vi då! Alla bidrag arvoderas med en symbolisk summa om 50-70€.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

Bilden föreställer en vit bakgrund med svart text. Texten lyder: Skicka din textidé (gärna med ett bifogat utkast) till astra@astra.fi senast andra september 2022.***

Image with text: Violet and white background. Black text that says Contribute in the next issue of Astra. Theme Failure.

Welcome to send submissions to Astra no. 4/2022!

This year’s winter issue will be on Failure.

After reading the news in recent times, it might feel a bit discouraging to focus on a theme such as Failure – but when we made up our mind about the theme, we were thinking in terms of failure as an alternative to the ”success” the societal norms tell us we need to have to live good and worthy lives.

Failure as refusal, failure as in choosing slow instead of efficient, failure as in choosing not to have a carreer, or marriage, or children… We’re also curious to hear what you’ve found in your own failures, and how you understand them. If it didn’t go as you had planned, what happened instead? What are we practicing when we realise it’s okay to fail? Is it a rediscovery of the way we live as children, when adults tell us it’s okay to fail to ride a bike the first time we try – and when, if so, did failure stop to ”be okay”?

This, and much more, is the kind of things we’ve been thinking about. But where do your thoughts go? We want your ideas and drafts by September 2. Email them to astra@astra.fi! We pay all writers a symbolic sum of 50-70€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.

White text on black background. The text says: Send your idea (preferably with an attached draft!) to astra@astra.fi by September the second 2022.