Öppet årsmöte 19.3 kl 14

 

 

 

Vill du vara med och påverka Årets kvalitetstidskrift 2016? Kom då med i Astras styrelse!

Det är både roligt och givande att påverka feministisk genom Astra. Utgivarföreningens största och viktigaste uppgift är att ge ut tidskriften Astra, men vi ordnar också diskussioner, fester och deltar i mässor. Allt det här kan du vara med om att styra upp.
Kom med på årsmötet och hör mer – och ställ upp i styrelsen!

Utrymmet är tillgängligt.

Kaffeservering.