Öppet årsmöte den 25.3 kl. 14

Vill du krossa patriarkatet och verka för ett mer feministiskt Svenskfinland? Då är tidskriften Astras styrelse något för dig! Välkommen på vårt årsmöte söndagen den 25.3!

Det är både roligt och givande att påverka feministiskt genom Astra, och vi behöver personer med egenskaper av alla slag. Utgivarföreningens största och viktigaste uppgift är att ge ut tidskriften Astra, men vi ordnar också olika evenemang i form av diskussioner, fester och deltar i mässor. Styrelsen fungerar som arbetsgivare åt tidskriftens redaktionella personal, så styrelsearbetet innefattar också att arbeta med rekrytering, arbetsgivarfrågor och handledning. För att förverkliga detta behövs folk som är kunniga på siffror, formuleringar, ansökningar, marknadsföring, evenemang och allmän kampanda. Passar något av detta in på dig, eller känner du att du vill lära dig mera om det här, hör av dig till oss eller kom med på årsmötet och hör mer – och ställ upp i styrelsen!

Våra årsmötesdokument kommer finnas tillgänliga här före årsmötet. Vi hoppas att alla kan bekanta sig med dem elektroniskt för att spara på jordens resurser.

Om du är intresserad av att ställa upp i styrelsen, men inte har möjlighet att delta i mötet, ber vi dig skicka ett mejl till oss (astra.styrelse@gmail.com) före årsmötet och berätta lite om dig själv. Hit får du också vända dig om du har frågor om vad styrelsearbetet innebär.

Årsmötet hålls i Ny Tids utrymmen i Kabelfabriken i Helsingfors. B-trappan, femte våningen. Utrymmet är tillgängligt.

Väl mött ♥ ♥ ♥