Välkommen på Astras årsmöte

Vill du vara med och göra feminism? Kom då med i styrelsen för Utgivarföreningen för tiskriften Astra! 

 

Det är både roligt och utmanande att påverka feministiskt genom Astras gemenskap. Utgivarföreningens största och viktigaste uppgift är att ge ut tidskriften Astra, men vi har också ordnat workshops, fester och deltar i mässor. Astra har även en podd och ett nyhetsbrev.

 

Astras styrelse fungerar som arbetsgivare åt tidskriftens redaktionella personal, så styrelsearbetet innefattar också att arbeta med rekrytering, arbetsgivarfrågor och handledning. För att förverkliga det här behövs alla slags feminister: folk som är kunniga på siffror, samtal, formuleringar, ansökningar, marknadsföring, evenemang och/eller allmän kampanda. Inga specifika förkunskaper eller erfarenheter krävs och styrelsen är en utmärkt plats att pröva på nya saker och lära sig.

 

Välkommen på årsmötet för att höra mer – och kanske ställa upp i styrelsen! 

 

Mötet arrangeras torsdag 21.3 kl 18.00–20.00 på Tölö bibliotek (Evenemangsutrymmet), Topeliusgatan 6, Helsingfors och online.

 

Anmäl dig till mötet genom att skicka ett meddelande till [email protected] senast 19.3. 

 

✰⋆✰⋆✰

 

Astra’s annual meeting is coming up and you’re invited! 

 

During the meeting, Astra’s next board will be formed. Being a member of Astra’s board is both fun and challenging. The association’s most important task is to publish the magazine Astra, but we also organise and take part in workshops, parties and book fairs, among other things. Astra also has a podcast and a newsletter.

 

Astra’s board also functions as an employer to the editorial staff, so the work also includes recruitment and personnel-related tasks. To make this happen, we need people who are good at numbers, discussions, wording, applications, marketing, events and/or summoning a general fighting spirit. No specific previous knowledge or experience is required, and the board is a perfect place to try new things and learn.

 

If you want to be a part of this, join us at the annual meeting! 

 

Astra is an association and a magazine published majorly in Swedish. This means that all documents will be in Swedish, but there are plenty of things that can be done in English as a member on the board. 

 

Welcome to the annual meeting to learn more – and maybe become a member of the board!

 

The meeting will be held both online and at Töölö Library, Topeliuksenkatu 6, Helsinki on Thursday 21.3. at 6.00–8:00PM

 

To attend the meeting, please register at [email protected] by 19.3. 

The language of the meeting will be Swedish, but we can do it in English if needed.