Astra 3/2017 – läs digitalt

Share

Det nyaste numret av Astra har temat UTBILDNING. I numret tar vi oss an feministiska kring bland annat hur man som lärare kan bemöta motstånd mot normkritik hos elever, hur näthat kunde se ut före facebook, hur stress påverkar oss och hur tjejgäng som filmkanon osynliggörs.
I nummer 3/17 av Astra hittar ni texter om utbildningens betydelse i flyktingläger i Västsahara, om hur inspirerande det kan vara att ha elever, om utbildningens betydelse för ekonomin och om maskulinitet i skolmiljö. Ni hittar också dikter, recensioner och mycket mycket mer.

Astra valdes 2016 till årets kvalitetstidskrift av Finlands utbildningsministerium och nominerades till årets nordiska tidskrift. År 2015 valdes vi till Årets kvalitetstidskrift i Finland av Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf.

Share

Läs Astra digitalt!

Betala 5€ för att läsa det här numret digitalt på astra.fi. Du får också en länk till en pdf-fil som du får ladda ner till din apparat. Du kan betala med kreditkort, Paypal, Bitcoin eller Amazon Payments. För tillfället säljer vi endast lösnummernummer! Du hittar alla tidningar under astra.fi/tidskrift. Vill du prenumerera på papperstidskriften kan du fylla i prenumerationsblanketten i högra spalten.