1/2021: Svart feminism i Norden

Astra 1 / 2021 magasinomslag. tema: Svart feminism i Norden

Astras marsnummer 2021 har temat ”Svart feminism i Norden”. Detta efterlängtade temanummer har haft Jasmine Kelekay som gästredaktör och berör svart feminism ur en rad olika infallsvinklar. Vi introducerar årets vårnummer av Astra med ett utdrag ur Jasmine Kelekays ledartext:

Numret fokuserar på svart feminism i Norden för att lyfta de svarta feministiska historier, upplevelser och perspektiv som osynliggörs och marginaliseras – inklusive inom antirasistiska, icke-vita och feministiska rum. /…/ Skribenterna i detta nummer representerar en mångfald av erfarenheter och perspektiv bland svarta feminister i Norden. Texterna illustrerar former av förtryck som svarta i Norden möter och överlevnadsstrategier och analytiska insikter vi utvecklat som konsekvens. Men – och detta är viktigt – dessa texter representerar också alla de sätt vi lever, känner, tänker och organiserar oss på bortom förtryckets ramar. I den svarta feminismens anda handlar detta nummer inte enbart om att synliggöra specifika former av förtryck vi upplever, utan också om lyfta de sätt på vilka vi länge skapat våra egna analyser, diskurser och rum där vi fritt kan uttrycka oss, drömma om och arbeta för en jämlikare värld.

Det tryckta magasinet kan köpas hos Astras återförsäljare i Finland och Sverige, samt här:

Ladda ner gratis (PDF-fil)

 

Medverkande i detta nummer:

Gästredaktör Jasmine Kelekay

Nontokozo Tshabalala

Warda Ahmed

Jade Lönnqvist

Mirjam Yeboah

Teysir Subhi

Makieu Betts

Leandra Caldarulo

Juliet Atto

Rafaela Stålbalk Klose

Mwenza Blell

Anthia Nibitegeka

Farhiya Feysal

Efe Ogbeide

Fatuma Awil

Princess Jiménez

Laisa Conde

Milka Njoroge

Rahma Omar

Jason Yabal

Monica Gathuo