Astra 1/2022 Sexualitet & intimitet

Astra 1 / 2022 omslag. Tema: sexualitet och intimitet[English below]

Astra nummer 1/2022 på temat Sexualitet & intimitet är här! Temat är ett resultat av vår läsarundersökning, där de svarande fick lämna förslag på teman de ville att Astra skulle ta sig an. Vi lät sedan våra följare på Instagram rösta på vilket av alla förslag från läsarundersökningen de helst ville se. Här har ni det!

Sexualitet och intimitet kan var för sig leda tankarna till både väldigt lika och väldigt olika saker, vilket avspeglas i numret. Den som hoppas på explicita sexskildringar kommer inte bli besviken, men inte heller den som vill läsa filosofiska texter om närhet till och genom konst och litteratur. Historia, dejting, bärande och bristande queera gemenskaper, anknytning och relationer är andra infallsvinklar skribenterna valt när de närmat sig tematiken för årets vårnummer.

Astra nummer 1/2022 på temat Sexualitet & intimitet kan köpas hos Astras återförsäljare i Finland och Sverige, samt i fysisk och digital form nedan.

Printnummer:

Digital kopia (PDF)

Medverkande i numret:

Juliet Atto

Lisa Carlsson

Rosanna Fellman

Mathias Rosenlund

Tova Gerge

Sara Hallström

Kaitlyn D. Hamilton

Sandra Holmqvist

Iisa Lepistö

Lo Ragnar Lindström

Sam

Mai Palmberg

Emma Strömberg

Leila Inanna Sultan

Aylin Unal

Roby Redgrave

Hanna Stenman

Hanna Valle

Maria Dalnäs

Amy Gelera

Linnéa Enström

Sara St. Clair

Bild på omslaget:

Emma Johansson

 

***

 

Astra 1/2022 on Sexuality & Intimacy is here! The theme is a result of our reader survey, where the respondents were asked what themes they would like Astra to cover. We then let our followers on Instagram decide which of all the suggestions from the reader survey they most wanted to see. And this is it!

Sexuality and intimacy can, when they each stand on their own, lead the mind to both very similar and completely different things. This is something you will see reflected in the issue. Those who hope for explicit sex depictions will not be disappointed, but neither will those who wish to read philosophical pieces on closeness to and through art and literature. History, dating, belonging and alienation within queer communities, attachment and relationships are other angles of approach that the writers have chosen.

Buy Astra 1/2022 in store in Finland or Sweden, or get your physical or digital copy below:

In print:

PDF download: