Astra 2/2022 Maskulinitet(er)

Omslaget till Astra 2 / 2022, tema Maskulinitet(er)[English below]

Astra välkomnar sommaren med ett nytt nummer, denna gång på temat Maskulinitet(er)! Nummer 2/2022 har även det fått ett tema föreslaget och framröstat av våra läsare.

I maskulinitetsnumret möts vi av texter som diskuterar normer och traditioner, värnplikt och konst, transmaskulinitet och gaybastun. Numret spiller även över sina egna gränser och väver in trådar om femme-identitet och en bokrecension av Torrey Peters’ Detransition, baby. Den sistnämnda fortsätter det nya inslaget av konst- och litteraturkritiska texter som vi hoppas ska bli ett fast inslag i tidskriften framöver!

Astra nummer 1/2022 på temat Sexualitet & intimitet kan köpas hos Astras återförsäljare i Finland och Sverige, samt i fysisk och digital form nedan.

Medverkande skribenter i numret:

Anna Remmets

eve pamela grice

Filip Hallbäck

Jonas Rothlaender

Jonas Thál

Leila Inanna Sultan

Lou Mattei

Malin Bergström

Mari Saldon

Nana Blomqvist

Rudeina Mkdad

Teysir Subhi

Tom Kettunen

Robin Valtiala

***
Astra is welcoming the summer with a new issue, this time on Masculinities! The second issue of 2022 got its theme from our readers’s survey, just as our first issue this year.

Here, we meet texts on norms, traditions, military service, art, trans masculinities and the gay sauna. Poetry, prose and literary reviews stand side by side with photography and more academic articles.

Buy Astra 1/2022 in store in Finland or Sweden, or get your physical or digital copy below:

Köp numret (Print + PDF) här:

Köp digitalt lösnummer (nedast PDF) här: