2/2015: Kropp

Astra 2/2015 omslag

 

Astra 2/2015
Tema: Kropp

(Läs det här numret digitalt!)

 

Uppfattningen om vad en bra kropp är, är långt ifrån universell, men någon uppfattning om det lärs tidigt in. Kroppen slutar vara och börjar symbolisera. Som feminister vet vi att kontroll över kroppar är patriarkatets intimaste verktyg och efter att rösträttsfrågan till stor utsträckning avklarats så har kroppen varit feminismens största fråga. Rätten till den egna kroppen, att få definiera vad den är, vad den får göra och vad den kan vara. Efter mer än 100 år har många kamper vunnits, men väldigt många nya dykt upp. Kärnfrågorna är de samma, bara uttrycken för förtrycket av (kvinno)kroppen förändras genom tid och plats.

Samtidigt som vi för en politisk kamp för våra kroppars rättigheter, att de inte ska utsättas för våld, att de inte ska definiera vår plats på arbetsmarknaden och i hemmet, att de ska få tillgång till också svåråtkomliga utrymmen, att de inte ska sexualiseras då vi inte vill det – samtidigt förs en personlig kamp för att vägra de destruktiva uppfattningarna om den egna kroppen. Kroppen är och förblir det mest privata och det mest politiska.

Feminister är experter på de här områdena och i det här numret av Astra kan ni läsa om både möjligheter och begränsningar som kroppar stöter på. Men framförallt kan ni läsa om hur feministiska tolkningarna kan se ut.

 

INNEHÅLL

Nina Nyman: En hälsosam kroppsbild
Tina Vernon: Vem är min kropp?
Sara Östman: För att jag också har varit det där barnet
Johanna Sjöberg: Min kropp och det offentliga rummet
Vilhelmina Öhman: Dikter
Johanna Bruun: Kropp som föremål och föremål som kropp
Victoria Machmudov: Den himmelska njutningen
Hanna Sistek: Fostermord?
Nanó Wallenius-Verthongen: Från tröste – kvinna till Miss Saigon
Rebecka Bülow: Normbrytande yoga
Rebecka Vilhonen: SH*T!
Jenny Carlbom: Aisha Sarwari – feminist i Pakistan
Christin Sandberg: Vita migranter
Anne Nimell: Kroppen och kapitalismen
Martina Moliis-Mellberg: Med kroppen som insats

 

HELSKÄRMSLÄGE