3/2017: Utbildning

Det nyaste numret av Astra har temat UTBILDNING. I numret tar vi oss an feministiska kring bland annat hur man som lärare kan bemöta motstånd mot normkritik hos elever, hur näthat kunde se ut före facebook, hur stress påverkar oss och hur tjejgäng som filmkanon osynliggörs.
I nummer 3/17 av Astra hittar ni texter om utbildningens betydelse i flyktingläger i Västsahara, om hur inspirerande det kan vara att ha elever, om utbildningens betydelse för ekonomin och om maskulinitet i skolmiljö. Ni hittar också dikter, recensioner och mycket mycket mer.

Astra valdes 2016 till årets kvalitetstidskrift av Finlands utbildningsministerium och nominerades till årets nordiska tidskrift. År 2015 valdes vi till Årets kvalitetstidskrift i Finland av Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf.

INNEHÅLL

Nina Nyman – ATT LÄRA AV VARANDRA, EN FEMINISTISK STRATEGI
Anna Lindholm – MOTSTÅND OCH TÅLAMOD
Mari Saldon – UTBILDNINGSVÄRDE
Victoria Riikonen, Andrea Wiklund och Adrienne Westerback – KAN MAN PLUGGA TILL FLATA?
Elliot Lundegård – STRESS
Jonna Similä – SKAM OCH UNDANFLYKTER DÅ EN HERRKLUBB BLOTTAS
Daniel Nyman – UTBILDNING I NATIONALISM
Elin Weiss – MASKULINITETSNORMER OCH VÅLD I SKOLAN
Saga Cavallin – KVINNOCENTRERAD HIGH SCHOOL-FILM
Helena Björk – ATT FÖRVALTA EN FRISTAD

RECENSIONER

Madeleine Forsén
Anna Remmets
Rebecka Mattbäck
Malin Bergström

Martina Moliis-Mellberg – ALLT JAG LÄRT MIG AV TV

KALENDER

ORDLISTA

HELSKÄRMSLÄGE

LADDA NER PDF!