1/2024 Äta

Astra 1/2024

tema: Äta

 

[English below]

Kära följare och läsare – det är svårt att skriva om något annat än lidandet i Palestina just nu, och för det finns egentligen inga ord. Stundvis är det svårt att se mening i att vara i andra frågor, andra utforskanden.

Samtidigt tycker vi så otroligt mycket om att få vara i just utforskandet med er, i frågorna om rättvisa, om läkande av våra kollektiva berättelser, i öppnandet mot det som tar oss närmare varandra och världen.

Så, nu är det här: Det första numret av Astra 2024, som fick temat ”Äta”. Det finns råa texter här, texter om makt och våld. Och det finns det mjuka – värmen i att dela en måltid, att dela oss själva genom kärlekshandlingen det innebär att laga mat till dem vi älskar, samlas kring ett bord, ta in med alla sinnen. Numret innehåller även flera djuplodande artiklar teman som ätandets relation till klimatkris och postfeminism. Förhoppningsvis något för alla smaker!

Välkomna till bords – vi är så glada att ni är här

Numret finns i butik i både Finland och Sverige nu. Våra återförsäljare hittar du här, och där kan du även beställa hem ett tryckt eller digitalt exemplar direkt.

Saknas Astra på ditt lokala bibliotek eller bokhandel? Be dem kontakta oss på [email protected] så ordnar vi det!

Bild på omslaget: Alejandra Alarcón

 

English:

Dear readers and followers – it’s hard to write about anytjing else than the devastation and suffering in Palestine right now. Hard to see the use of being with other questions, other explorations.

At the same time, being in those explorations with you is what we love the most. Being in questions about justice, healing of our collective histories, in the opening that brings us closer to each other and the world.

And it’s here: The first issue of Astra 2024, on the theme “Eating”. It contains some raw pieces, texts on violence and power. And it contains the soft, too – the warmth of sharing a meal, of the act of love that cooking for our dear ones is, gathering around a table, using all our senses. The issue also contains longer articles on themes such as the relationship between eating and the climate crisis.

Welcome to the table – we’re so happy you are here.

Astra 1/2024 is in store in Finland and Sweden now. You can find our retailers and also buy the issue directly online here. Can’t find your local library or bookstore on the list? Ask them to contact us on [email protected] and we’ll see to it!

Cover illustration:Alejandra Alarcón

 

 

Medverkande / Contributors

Lejla Cato
Johan Höglund
Kaisa Tiusanen
Matklubban
Mattias M. Lehtinen
Alejandra Alarcón
Canto Kun
Stefani J. Alvarez
Alton Melvar M Dapanas
Radul Radulović
Vian Sadwand
Aylin Unal
Sebastian Lönnlöv
Frida Majling
Signe Bremer
Louise Johansson Waite
Alexandra Sandbäck
Nadja Andersson
Sara Östman
Tzor Edery
Helin Çan

 

Köp numret (print + PDF):

Köp numret digitalt (endast PDF):