Att vårda

Som du kommer att märka har Astra återgått till att sätta speciell fokus på ett tema per nummer. Tanken med temanummer är att belysa de olika feministiska traditioner, kunskaper och framförallt verktyg vi har då vi närmar oss olika ämnen. Och att lära oss av varandra. Numret du håller i handen har temat vård.

 

Temat Vård belyser väl den feministiska kunskapen om att det privata är politiskt. Just nu talas det mycket om vård både i Finland och i Sverige, fokus ligger på pengar och personal. Bristen på båda. Men vård är en fullt vardaglig mellanmänsklig relation där en inte tänker på maktförhållandet, förrän eventuellt då pengar är inblandade. När behövs vård? Vad betyder det att vårda, bli vårdad? Vård behöver vi när vi är sårbara och det betyder att vi möts. När vi är sårbara tvingas vi mötas utan att ha kontroll över mötet. Vård handlar om hur en möter andra människor vars förmåga att påverka hur en bemöter dem är begränsad.

 

Det som anses vara privat (kroppen som inte vill fungera) och det som anses vara politiskt (pengar, medlen till vård) korsar varandra där vi är som sårbarast. Via hälsovården får strukturer konsekvenser, och det är frågan om tungrodda nationstäckande strukturer. Och även djuprotade stereotyper om kvinnors natur som vårdande. Det är lätt att känna sig maktlös inför detta. Men i ögonblicket då vi ger eller tar emot vård är det frågan om ett möte mellan människor – och då är vi aldrig maktlösa.

 

Som feminister är vi vana att se och arbeta utgående från situationer där personer, ofta vi själva, har begränsade möjligheter att reglera omgivningen och makt att forma det egna livet. Men feministisk vård – vad är det? Vad kan det vara? Vilka verktyg har vi då vi blir maktlösa? Vilka då vi möter någon som är det? Våra handlingar, oberoende hur små, har konsekvenser. Det kan vara en modell för hur vi kan eller vill behandla andra. Vår människosyn speglas ovanligt mycket i vårdförhållanden. Feminism är tron på likavärde som praktik och inte bara teori. Vård ges sist och slutligen mellan människor och inte via budgetförslag, vi är alla inblandade och det går alltid att påverka på något sätt.

 

I det här numret av Astra får ni läsa om konkreta förslag och erfarenheter, ni får läsa om feminister som använder sin kunskap för att förändra sätten att vårda.