Deprimerande resultat i Astras festivalgranskning

Så här skev är könsfördelningen på sex av de största festivalerna i Finland i sommar.
Så här skev är könsfördelningen på sex av de största festivalerna i Finland i sommar.

Astra granskade könsfördelningen bland artisterna på sex av de största finländska festivalerna inkommande sommar. Visst anade vi att resultatet inte skulle vara speciellt glädjande ur jämställdhetssynvinkel, men att situationen är så här usel kom nästan som en chock. Resultatet av granskningen ser du i grafiken ovan. Dags att sätta press på festivalledningen och kräva mer jämställda festivaler!