Svenskar kommer med verktyg för jämställdhet

”Och vems flickvän är du då?” Med den frågan bemöttes Ida Östensson när hon dök upp på den lokala skateboardföreningen för att utöva sin hobby. Det blev startskottet för den svenska jämställdhetsorganisationen Crossing Boarders, som hjälper föreningar att inkludera nya målgrupper. I slutet av mars besöker de Finland för första gången.

 

Frida Karlson
Frida Karlson,
vd för Crossing Boarders

 

Workshopen riktar sig till finlandssvenska organisationer och föreningar som vill se över jämställdheten i sin verksamhet. I Sverige hjälper Crossing Boarders organisationer att uppnå jämställdhet och inkludera målgrupper som de har svårt att nå.

 

– Många föreningar är duktiga på att identifiera bristerna i jämställdhet men dåliga på att åtgärda dem. Vi vill vara den där lilla tipsrutan som ger verktyg för förändring, säger organisationens vd Frida Karlson per telefon från Stockholm.

 

Idéen till organisationen föddes tack vare en skateboard 2006. Ida Östensson, som nu är organisationens ordförande, ville satsa på sin hobby skateboarding på allvar. När hon kom till den lokala skateboardföreningen i Umeå möttes hon av en kille som leende frågade: ”och vems flickvän är du då?”. Ingen tjej hade någonsin närmat sig föreningen tidigare. Några år senare grundade hon Crossing Boarders, vars namn är en ordlek som inkluderar skateboarden.

 

Jämlikhet oavsett kön

Workshopen är ett samarbete med De Ungas Akademi (DUA), Unginfo och Ekvalita i Finland. DUA:s personal imponerades av Crossing Boarders arbetsmetoder, säger enhetsledaren Frida Westerback.

 

– Vi tänkte att det här är ett koncept som vi borde ta till Finland. Vissa föreningar jobbar mer med jämställdhetsfrågor och andra mindre, men överlag känns det som att vi inte har kommit särskilt långt, säger hon.

 

I Sverige har Crossing Boarders utökat sin verksamhet till att jobba också med jämställdhet inom myndigheter och företag. Metoden de har skapat och använder sig av kallas ”jämställdhetseffekten”.

 

– Metoden kan också tillämpas på andra områden än jämlikhet oavsett kön. Vi arbetar också med företag som vill locka till exempel fler unga till verksamheten, säger Karlson.

 

Kampanjer mot våldtäkt

Under det senaste året har organisationen fått stor uppmärksamhet för sina kampanjer på Twitter och Facebook. Jämställdhetstestet Twee-Q och FATTA-kampanjen mot sexuellt våld har nått utanför Sveriges gränser. FATTA-kampanjen uppstod som en reaktion mot ett rättsfall i Umeå där en flicka våldtogs av ett gäng killar som förde in en flaska i hennes underliv.

 

– De friades, liksom flera andra i de omstridda rättsfall som behandlats efter det. Vi vill att fokus även ska läggas på förövarna samt på de normer som skapar våldtäkter, säger Karlson.

 

Hon kommer själv inte att närvara på workshopen i Helsingfors, som leds av Agnes Branting. Den har redan många anmälda, säger Westerback, men det finns plats för fler. Om evenemanget väcker stort intresse kan det eventuellt ordnas i andra finlandssvenska regioner i framtiden.

 

Workshopen ordnas i festsalen på Georgsgatan 18 i Helsingfors den 27 mars klockan 13–16.

 

Text Heidi Hakala Bild Kristina Wicksell