Inbjudan till Astras årsmöte 30.3

Vill du vara med och göra feminism? Kom då med i Astras styrelse!

 [notera ändrad plats / note place change / huomaa paikan muutos]

Det är både roligt och utmanande att påverka feministiskt genom Astras gemenskap. Utgivarföreningens största och viktigaste uppgift är att ge ut tidskriften Astra, men vi har också ordnat workshops, fester och deltar i mässor. Under det senaste året har vi satsat mer på podcasts och webbevenemang. Astras styrelse fungerar som arbetsgivare åt tidskriftens redaktionella personal, så styrelsearbetet innefattar också att arbeta med rekrytering, arbetsgivarfrågor och handledning. För att förverkliga det här behövs alla slags feminister: folk som är kunniga på siffror, samtal, formuleringar, ansökningar, marknadsföring, evenemang och/eller allmän kampanda.

 

Välkommen på årsmötet för att höra mer – och kanske ställa upp i styrelsen! Ifall du vill gå med i styrelsen och vill ha mer info eller inte kan komma på årsmötet kan du skicka en kort ansökan till astra.styrelse@gmail.com.

 

Mötet arrangeras på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors. Det är också möjligt att delta i mötet online.

 

Tid: Onsdag 30.3. 2022, kl. 18:30 – 20:30

 

Vi ber alla intresserade att anmäla sig till mötet genom att skicka ett meddelande till astra.styrelse@gmail.com senast 28.3. Länken till mötet samt årsmötesdokumenten skickas per epost till alla anmälda deltagare.

 

Välkommen!

 

~~~

 

Astra’s annual meeting is coming up and you’re invited! During the meeting, Astra’s next board will be formed.

 

Being a member of Astra’s board is both fun and challenging. The association’s most important task is to publish the magazine Astra, but we also organise and take part in workshops, parties and book fairs, among other things. In the past year we have focused more on podcasts and online events. Astra’s board also functions as an employer to the editorial staff, so the work also includes recruitment and personnel-related tasks. To make this happen, we need people who are good at numbers, discussions, expressions, applications, marketing, events and/or summoning a general fighting spirit.

 

If you want to be a part of this, join us at the annual meeting! If you’re interested in joining the board but unable to attend the event, you can send a short application to astra.styrelse@gmail.com.

 

Astra is an association and a quarterly magazine published majorly in Swedish. This means that the meeting and all documents will be in Swedish, as will most of the board work.

 

The meeting will be held in hybrid form, online and at G18, Yrjönkatu 18, Helsinki.

 

Time: Wednesday 30.3. 2022 at 18:30 – 20:30

 

To attend the meeting, please register at astra.styrelse@gmail.com before 28.3. A link to the meeting and meeting documents will be sent to all participants via email. The primary language of the meeting will be Swedish.

 

Welcome!

 

~~~

 

Haluatko järjestäytyä feministisesti ja luovasti? Tervetuloa Astran vuosikokoukseen, jossa seuraava hallitus valitaan.

 

Feministinen vaikuttaminen Astran hallituksen kautta on sekä hauskaa että haastavaa. Yhdistyksen päätehtävä on Astra-lehden julkaiseminen, ja lisäksi järjestämme ja osallistumme työpajoihin, juhliin ja tapahtumiin. Hallitus toimii myös työnantajana lehden toimitukselle, joten tehtäviin kuuluu myös rekrytointi ja henkilöstöasiat. Toteuttaaksemme tämän kaiken tarvitsemme ihmisiä, joilta luonnistuu numerot, keskustelut, ilmaisut, hakemukset, markkinointi, tapahtumat ja/tai yleinen taisteluhenki.

 

Tule mukaan vuosikokoukseen niin kerromme lisää! Jos hallitustyö kiinnostaa mutta et pääse paikalle, voit lähettää meille lyhyen hakemuksen osoitteeseen astra.styrelse@gmail.com.

 

Astra on ruotsinkielinen aikakausilehti ja myös yhdistys on ruotsinkielinen. Tämän takia vuosikokous ja kaikki dokumentit ovat ruotsiksi ja hallitustyöskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi ruotsiksi.

 

Kokous pidetään hybridinä verkossa ja G18-kokoustilassa, Yrjönkatu 18, Helsinki. 

 

Aika: keskiviikkona 30.3.2022, klo 18:30 – 20:30

 

Ilmoittaudu kokoukseen lähettämällä meille viesti osoitteeseen astra.styrelse@gmail.com viimeistään 28.3. Kokouslinkki ja vuosikokouksen dokumentit lähetetään osallistujille sähköpostin kautta. 

 

Tervetuloa!

 


Open Call: Delta i nästa nummer av Astra, tema Maskulinitet(er)

[English below]

Det är dags att skicka bidrag till nästa nummer av Astra! Vårnumret i år kommer ha temat Maskulinitet(er) – ännu ett av de förslag flera läsare kom med i förra årets läsarundersökning. Spännande! Astra välkomnar många olika ingångar och närmelsesätt till detta ofta ganska laddade begrepp. Självklart går det att gå rakt in i kritiken av hur (en viss sorts?) maskulinitet fortfarande upphöjs till skyarna, och hur det sipprar in i våra liv på både makro- och mikronivå. Men vi är även nyfikna på att läsa bidrag som undersöker vad maskulinitet kan ha att erbjuda, om maskulinitet alltid är av ondo, bidrag om skeva och queera maskuliniteter, minoritetsmaskuliniteter, rollspelets och lekens maskuliniteter, instabila maskuliniteter. Vi undrar vad som händer med maskulinitet om en undersöker den på riktigt nära håll. Vad är den för något, vad består den av? Går den att skärskåda, eller går den upp i rök om en tittar för nära?

Vi tar emot texter i alla tänkbara och otänkbara genrer. Recension, essä, poesi, intervju, artikel, you name it! Kom ihåg att bifoga ett utkast eller en utförligt beskriven idé när du mejlar ditt förslag till oss.

~ Utkast och idéer skickas till astra@astra.fi senast den 14 februari.

~ Bidragen arvoderas med en symbolisk summa på 50-70€.

~ Om ditt bidrag tas med i tidningen är slutdeadline för färdig text 4 mars (därefter finns tid för arbete med texten ihop med redaktör).

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar även texter på andra språk, såväl som flerspråkiga bidrag.

Vi är så nyfikna på att få läsa era bidrag!

***

It is time! The open call of submissions for Astra's spring issue on Masculinities is here. This, too, is a theme that was suggested by several readers in last year's reader survey. What a goldmine of suggestions that is! Astra welcomes many different approaches to the theme. Of course, the most obvious one for a feminist magazine might be the critical vantage point, that scrutinizes how (a certain kind of?) masculinity is still hegemonic, which affects our lives on both micro and macro level. But we're also curious to read pieces about what masculinity can offer, if all masculinity is inherently bad, pieces about queer masculinities, minority masculinities, role play masculinities and masculinities in play, masculinities destabilized. We wonder what happens to masculinity if you examine it really close-up. What is it then, what is it made of? Is it possible to really see it, or does it evaporate like smoke if you look too closely?

As usual, we publish texts in all genres. Just remember to attach a draft or a very detailed description of what it is you want to write about.

~ Ideas and drafts can be sent to astra@astra.fi, deadline is 14th of February.

~ We pay all writers a symbolic sum of 50-70€
~ If your submission is accepted, the final readline for finished texts is 4th of March.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive.

We look forward so much to reading your pieces!


Astra 4/2021 Omsorg/Omtanke/Omvårdnad

Astra nummer 4/2021 har det mångbottnade temat Omsorg/Omtanke/Omvårdnad. Temat är ett resultat av ett samarbete med den finskspråkiga feministiska tidskriften Tulva, vars decembernummer i år har temat Self-care. Temana både överlappar och skiljer sig åt, vilket tidskrifternas respektive chefredaktörer diskuterar i en inledande text som publiceras på svenska i Astra och på finska i Tulva.

I Astras sista nummer 2021 kan du läsa om omsorg och sårbarhet i BDSM-dynamiker, om vårdarbete, försök att avkolonisera mindfulness, genusaspekter av arbeten inom den så kallade gig-ekonomin, rasism inom det finska vårdsystemet och mycket, mycket mer. Till det här numret kom ovanligt många dikter in, så poesiälskare, gör er redo!

Astra 4/2021 på temat Omsorg/Omtanke/Omvårdnad kan köpas hos Astras återförsäljare i Finland och Sverige, samt i fysisk och digital form nedan.

***

Astra 4/2021 on Care is here! This issue came into being partly as a collaboration with the Finnish feminist magazine Tulva, and Tulva's December issue is on Self-care. The themes are both overlapping and different – something which the magazines' respective editors-in-chief discuss in an introductory text that is published in Swedish in Astra and in Finnish in Tulva.

Buy Astra 4/2021 in store in Finland or Sweden, or get your physical or digital copy below:

Printkopia (inkl PDF-fil):

Digital kopia (endast PDF):

Lista över medverkande skribenter i numret:

Salla Aldrin Salskov

Jenny Andersson

Elin Bengtsson

Sara Berg

Mwenza Blell

Andrea Gutiérrez-Glik

Frej Haar

Isa Hukka

Dionysia Kang

Saana Kotila

Michaela Larsson

Mio Lindman

Elliot Lundegård

Nikolina Nordin

Riikka Pennanen

Ella Petrini

Alexandra Sandbäck

Aylin Unal

***

Astra 4/2021 on Care is here! This issue came into being partly as a collaboration with the Finnish feminist magazine Tulva, and Tulva's December issue is on Self-care. The themes are both overlapping and different – something which the magazines' respective editors-in-chief discuss in an introductory text that is published in Swedish in Astra and in Finnish in Tulva.

Buy Astra 4/2021 in store in Finland or Sweden, or get your physical or digital copy below:


Photo of a pile of Astra magazines on a white tile floor

Decemberkampanj!

Photo of a pile of Astra magazines on a white tile floor
Ge bort en årsprenumeration på Astra till rabatterat pris och få valfritt nummer från 2021 på köpet! Kampanjen gäller 20-31.12. ⭐️ Mejla pren@astra.fi och skriv decemberkampanj i ämnesraden, eller gå in på www.astra.fi/prenumeration och fyll i prenumerationsformuläret. Glöm inte att även skriva vilket av 2021 års fyra nummer (1: Svart feminism i Norden, 2: Historia, 3: Tro, 4: Omtanke/Omsorg/Omvårdnad) du vill ha som bonus! På hemsidan finns även ett presentkort att ladda ned och ge till din vän om du vill (men alltså självklart, det går utmärkt att ge bort prenumerationen i present till dig själv också!). ⭐️
Priserna som gäller under perioden är:
Helår 40€ (ordinarie pris 45€)
Helår studerande, pensionär, arbetslös 30€ (ordinarie pris 35€)
Övriga Norden 47€/470SEK (ordinarie pris 52€/520SEK)
Studerande, pensionär, arbetslös i övriga Norden 40€ (ordinarie pris 45€)
Övriga världen 50€ (ordinarie pris 55€)
Studerande, pensionär, arbetslös i övriga världen 45€ (ordinarie pris 50€)
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
In English:
December campaign 20-31.12! Give an Astra subscription to a friend (or yourself!) to reduced price and get a free copy of any 2021 issue as a bonus ⭐️ Send an email to pren@astra.fi (write “December campaign” as the subject) to subscribe ⭐️
Prices during this limited period of time:
One-year subscription 40€
One-year subscription for students, retirees and unemployed 30€
Other Nordic countries than Finland 47€/470SEK
Students, retirees and unemployed in other Nordic countries than Finland 40€/400SEK
Rest of the world 50€
Students retirees and unemployed in the rest of the world 45€
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Delta i nästa nummer av Astra – Tema Sexualitet och intimitet / Astra are looking for contributions!

[English below]

Välkommen att skicka bidrag till nästa nummer av Astra! Första numret 2022 kommer ha temat Sexualitet och intimitet – ett tema som föreslogs i årets läsarundersökning och sedan vann omröstningen på Instagram när vi lät er rösta fram vilket förslag som skulle bli verklighet!

Temat är så brett att vi nästan hellre säger lite än mycket i detta open call – dessutom är det ju ni och inte vi som har valt den här gången, och vi är så peppade på att se vad det är ni vill skriva och läsa om sexualitet och intimitet.

I vanlig ordning tar vi emot texter i alla tänkbara genrer. Recension, essä, poesi, intervju, artikel, vi är öppna för allt! Kom dock ihåg att bifoga ett utkast eller en utförligt beskriven idé när du mejlar ditt förslag till oss.

~ Utkast och idéer skickas till astra@astra.fi senast den 4 december

~ Bidragen arvoderas med en symbolisk summa på 50-70€

~ Om ditt bidrag tas med i tidningen är slutdeadline för färdig text 4 januari

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar även texter på andra språk, såväl som flerspråkiga bidrag.

Vi längtar efter att läsa era texter!

***

Welcome to send submissions for Astra 1/2022! The first issue of 2022 will be on Sexuality and Intimacy – A theme that was suggested by you in this year's reader survey and won the competition when we let you vote on Instagram for which suggestion you wanted to see become real.

The theme is so broad that we'd rather say too little than too much in this open call – And after all it's you, not us, who have chosen it, and we're so excited to see what it is you want to read and write about on sexuality and intimacy!

As usual, we publish texts in all genres. Just remember to attach a draft or a very detailed description of what it is you want to write about.

~ Ideas and drafts can be sent to astra@astra.fi, deadline is 4th of December

~ We pay all writers a symbolic sum of 50-70€
~ If your submission is accepted, the final readline for finished texts is 4th of January.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive.

We look forward so much to reading your pieces!