Astra tar sommarledigt

 

Den första juli går Astras redaktion och styrelse på sommarledighet.

Vi är tillbaka igen i augusti. Glad sommar!

 


OPEN CALL: Delta i nästa nummer av Astra på tema Landsbygd

 

Välkommen att skicka bidrag till Astra nummer fyra!

Temat för årets sista nummer är Landsbygds. Landsbygder porträtteras ofta som platser där feminism och normbrott har svårt att få plats – vi har sett, hört och läst otaliga berättelser om hur man ”måste flytta till stan” för att kunna leva ett politiskt/radikalt/queert/intressant liv. Men stämmer den klichén verkligen, eller är det dags att den börjar nyanseras?

Vad väcker ordet landsbygd för associationer i dig? Är det hemma, eller borta? Centrum eller utkant? Längtan eller leda? Kanske något mycket mer komplicerat än dessa simpla motsatspar? Kanske ett ord som stadsbor använder, men inte du själv.

Var går gränsen mellan stad och landsbygd? Finns det en sån? Hur liten får en stad vara innan den blir landsbygd – eller har det snarare att göra med hur långt ifrån huvudstadsregionen en plats ligger? När blir platsen den man åker ”ut” till, istället för ”in”? Vad spelar orden vi använder för roll – när det kommer till rättvisa, exploatering, feminism?

Vi vill extra gärna läsa bidrag av dig som själv bor inne i landsbygden – alltså inte ute i stan!

Praktisk info:

Textförslag mejlas till [email protected] senast 18 augusti. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.

Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 50-70 euro.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

 

 

[ENG]

Send us submissions for Astra issue 4, on Countrysides!

Countrysides are often portrayed as areas where it's hard to challenge norms – we've read, heard and seen countless stories of how one has to "move to the city" to live a feminist/queer/radical/interesting life. But is this really true, or is it rather a cliché that needs to be challenged?

What associatons does the word countryside evoke in you? Is it home, or away? Center or periphery? Longing or boredom? Maybe something a lot more complex than these simple dichotomies? Maybe it's a word that city-dwellers use, but not you.

Is it possible to draw a line between countryside and city? Has it got to do with size, residents, or rather how close it is to a capital city? When does a place become one that you go "out" to, instead of "in"? What role does such words play when it comes to justice, exploitation, feminism?

We're extra interested in reading pieces from you who live in the countryside – not out on the city!

 

Practical info:

Send your draft to [email protected] by August 18th at the latest.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 50-70€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.


Astra nummer 2 år 2023, tidskriftspärm. En person hoppar med en käpphäst i en gymnastiksal,

2/2023: Sport

Astra 2/2023

tema: Sport

Läs det här numret gratis här (PDF)

[English below]

Nu är sommarnumret av Astra här! Temat är Sport, och vi kan utlova många queera, kroppsliga, taktila och hänförda texter och tolkningar.

Numret ger oss flera bokrecensioner om hbtq-personer inom idrotten, noveller som synar begär, sexualitet och maskulinitet, och bidrag till debatten om vem som är välkommen in i sportens värld. Vi bjuds även med på en rörande visuell resa in i finska käpphästmästerskapen och ombeds reflektera över etiska dilemman inom ridsporten. Här finns även texter som behandlar mötet mellan konst och sport – vad händer när dessa ofta åtskilda sfärer tillåts spilla över i varandra?

Ute i butik i Finland och Sverige första veckan i juni! Våra återförsäljare hittar du här, där kan du även beställa hem ett tryckt eller digitalt exemplar online. Finns Astra inte på ditt lokala bibliotek och bokhandel? Be dem kontakta oss på [email protected] så ordnar vi det!

Bild på omsalget: Onni Pasuri fotografered av Maikken

 

***

 

In English:

Astra’s summer issue is here! The theme for the issue is Sport, and we can promise you many queer, embodied, tactile and transformative interpretations.

We’ll find a bunch of book reviews about lgbtq people in the sports, short stories on desire, sexuality and masculinity, as well as debate pieces discussing who is really welcome into the world of sports. We’ll also be invited to join a touching visual journey through the Finnish hobby horse championships, and asked to reflect on ethical dilemmas in equestrian sports. The issue also contains pieces that examine the meeting between art and sport – what happens when these two, often separated, spheres are allowed to spill over into each other?

Out in store in Finland and Sweden now! You can find our retailers and also buy the issue directly online here. Can’t find your local library or bookstore on the list? Ask them to contact us on [email protected] and we’ll see to it!

Cover photo: Onni Pasuri photographed by MaikkenMedverkande / Contributors

Anna Hörnell
Aylin Unal
Birk Andersson
Cecilia Alstermark
Evelina Johansson
Fanny Wallertz
Felix Mäkelä
Hanna Råst
Jasmin Nur
Kaisa-Riitta Aho
Leif Achton-Lynegaard
Leila Inanna Sultan
Linda Boodh
Lisette Holmlund
Maikken
Michelle Nafar
Sara Östman
Sofia Hjortberg
Sofia Lucas
Tzor Edery
Vanja Ivarsson

 

Köp numret (print + PDF):

Köp numret digitalt (endast PDF):

 


Open call: Delta i nästa nummer av Astra, tema Skam

Välkommen att skicka textförslag till nästa Astra, på temat Skam!

Hur förhåller du dig till skam? Som ett nödvändigt ont, en känsla att försöka bli av med, eller som en upplevelse som fyller någon sorts funktion?

Ofta handlar diskussioner om skam om huruvida det är just en användbar känsla, som lär oss navigera i sociala rum, veta vad som är okej och inte (enligt vem?), eller om det är en känsla som bara hindrar och håller oss tillbaka. En feministisk blick på skam påpekar kanske att den är ojämnt och orättvist fördelad – varför skäms vissa för att ta plats, andra inte? – och styrd av problematiska normer.

Kan skam vara en motivator för förändring, eller måste såna ambitioner grunda sig i helt andra känslor? När känner du själv skam? Tycker du att andra borde skämmas? Vad ska vi alls med skammen till!?

Ja, i vanlig ordning har vi på Astra många frågor – upplys oss gärna! Eller skriv om helt andra infallsvinklar på det stora, kanske åbäkiga, kanske kittlande temat Skam. Alla textgenrer är välkomna.

Praktisk info:
Textförslag mejlas till [email protected] senast 28 april. Bidrag med bifogade utkast prioriteras.

Alla publicerade texter arvoderas med en symbolisk summa på 50-70 euro.

Vi välkomnar bidrag som går i linje med en intersektionell, antirasistisk, klimataktivistisk och transinkluderande feminism. Redaktionen läser svenska och engelska, men publicerar gärna texter även på andra språk – framförallt minoritetsspråk – såväl som flerspråkiga bidrag.

 

In English:

Welcome to send submissions for Astra #3/2023, on Shame!

How do you relate to shame? Do you think it's an unpleasant but necessary feeling, something to get rid of, or an experience that has a function in your life?

Discussions on shame often ponder upon whether it's a useful feeling, something that teaches us to navigate social rooms know what's okay and not (according to who?), or if it's just something that holds us back. A feminist outlook on shame might point out how it's unevenly and unfairly distributed – why are some people ashamed, and others not? – and ruled by problematic norms.

Can shame be a motivator for change, or does that have to be rooted in other kinds of feelings? When do you experience shame? Do you think others should be ashamed? What on earth are we to do with Shame!?

Yes, as usual: We've got many questions. And we look forward to you answering them for us! Or, for you to write something completely different related to the big, sticky, icky, maybe tickling, topic: Shame.

Practical info:

Send your draft to [email protected] by April 28th at the latest.

All accepted pieces are compensated with a symbolic sum of 50-70€.

Astra’s feminism is intersectional, anti-racist, decolonial, climate-activist and trans inclusive. We mostly publish pieces in Swedish, but welcome submissions in other languages too – especially minority languages – as well as multilingual pieces.


1/2023: Misslyckande

Astra 2/2023

tema: Misslyckande

 

[English below]

Astras vårnummer 2023 har landat! Numret har temat Misslyckande, och vi har närmat oss det med nyfikenhet: Vad ryms i detta ord? Vad händer om man synar idén om misslyckandet riktigt noga i sömmarna? Väldigt spännande saker, visade det sig!

Läs texter om den finska välfärdsstatens misslyckande med att omfatta fler än vita kvinnor i sin feminism och texter till misslyckade fäder. Läs poesi, recensioner av litteratur och teater, intervjuer och essäer som queerar misslyckandet. Vi tror att du lägger ifrån dig det här numret med en känsla av hopp, nya tankar och mindre rädsla för att misslyckas.

Ute i butik i Finland och Sverige i detta nu! Våra återförsäljare hittar du här, där kan du även beställa hem ett tryckt eller digitalt exemplar online.

***

 

In English:

The spring issue of Astra has arrived! On the theme of Failure, this issue is filled with curiosity: What can this word hold space for? What happens if you examine the idea of failure really, really closely? Exciting things, it turned out!

Read pieces about the Finnish welfare state’s failure to include other than white women in it’s feminism, and pieces about failing fathers. Read poetry, reviews of books and theatre, interviews and essays queering failure. We think you’ll put down this issue with a feeling of hope, new thoughts and less fear of failure.

Out in store in Finland and Sweden now! You can find our retailers and also buy the issue directly online here.

***

 

Medverkande/Contributors

Anna Nygren
Azadé Azad
Cecilia Alstermark
Edith Ekström
Frank Stankiewicz
Ingegerd Sjøstrøm
Kira Björklund
Lisette Holmlund
Mariliis Rebane
Merve Kuzu
Nilay Kilinç
Nora Möller
Peik Ingman
Salla Aldrin Salskov
Sandra Holmqvist
Roza Ahmad
Heinä Loukimo
Hikari Nishida
Moa Edvinsson
Kibele Yarman
Hayfaa Al-Chalabi
Emma Hovi
Iris Liaoyue Hautaniemi

 

Köp numret (print + PDF):

Ladda ner numret digitalt (PDF) här!