Astra L!VE – Utbildning

Välkommen på releasefest för ASTRA 3/2017 med tema UTBILDNING!

Vad har bildning för syfte? Behöver den vara till nytta? I tider då nya läroplaner skrivs och akademiska utbildningar formas efter arbetsmarknadens krav bjuder vi in till ett panelsamtal om utbildningens värde med:
Elina Oinas, professor i sociologi vid Helsingfors universitet
Emma Strömberg, filosof och journalist
Rita Asplund, forskningsdirektör på Näringslivets forskningsinstitut Etla
Helena Björk, bildkonstlärare vid Lyceiparkens skola och moderator

 

Astras chefredaktör Nina Nyman finns också på plats för att presentera det nya numret, och det finns möjlighet att köpa tidskriften eller teckna en prenumeration till specialpris.

 

Tillfället ordnas i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

 

Tid: 27 september 2017, kl 16.30-18.30

Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12, 001700 Helsingfors.

 

Utrymmet är tillgängligt